Katedra organické chemie » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Vypsané

Název Vedoucí Typ Detail
Studium multikomponentních reakcí na pevné fázi RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D. Bc.
Study of new fluorescent systems for applications in molecular electronics and chemical biology prof. Jan Hlaváč Ph.D.
Syntéza a biologické testování cytoprotektivních cytokininů RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D. Mgr.
Syntéza nových derivátů 1,4-oxazepanu a 1,4-thiazepanu pomocí klasické roztokové chemie a/nebo pomocí syntézy na pevné fázi (SPS) Mgr. Petra Králová, Ph.D. Bc. / Mgr.
Syntéza nových derivátů pyrrolochinolinů působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Mgr. Petra Králová, Ph.D. Bc. / Mgr.
Syntéza nových inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy Dr. Lucie Brulíková Bc. / Mgr.
Syntéza substituovaných N,N,N-triethylbenzylamoniových solí a jejich využití jako benzylačních činidel k protekci funkčních skupin organických molekul doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Bc. / Mgr.
Synthesis and study of nitrogenous heterocycles as ligands for various biological targets doc. Miroslav Soural Ph.D.
Využití multikomponentních reakcí k přípravě dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou Dr. Naděžda Cankařová Bc.