Kontakt

Katedra organické chemie působí na dvou pracovištích v Olomouci. Tradičně je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2010 se v rámci výzkumné a pedagogické spolupráce s Lékařskou fakultou UP stala součástí Ústavu molekulární a translační medicíny nacházející se v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Katedra organické chemie Ústav molekulární a translační medicíny
Přírodovědecká fakulta UP Oddělení medicinální chemie Lékařská fakulta UP
17. listopadu 1192/12 Hněvotínská 1333/5
771 46 Olomouc 779 00 Olomouc
tel.: 585 634 406 tel.: 585 632 111
e-mail: orgchem@upol.cz e-mail: orgchem@upol.cz