Katedra organické chemie » Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení katedry

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
Vedoucí katedry
585 634 405 / 585 632 196
Miroslav.Soural@upol.cz
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Zástupce pro vědu a výzkum
585 634 470
Jan.Hlavac@upol.cz
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
Zástupce pro komerční aktivity
585 634 410
Pavel.Hradil@upol.cz
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Zástupce pro pedagogické záležitosti
585 634 464
Lucie.Brulikova@upol.cz
Ing. Radka Navrátilová
Asistentka
Ekonomka katedry

585 634 406
Radka.Navratilova@upol.cz


Akademičtí pracovníci


Vědečtí pracovníci


Ph.D. studenti


Odborní pracovníci

Bc. Tomáš Orlík
IT specialista
773 931 932
Tomas.Orlik01@upol.cz


Externí pracovníci

RNDr. Viktor Krchňák, CSc.
vědecký pracovník
585 634 456
Viktor.Krchnak@upol.cz
prof. RNDr. Jan Slouka, CSc.
Emeritní profesor
585 634 402
Jan.Slouka@upol.cz