Katedra organické chemie » Technická podpora

Technická podpora

Vzdálená podpora

V případě, že si nevíte rady, stáhněte si program na vzdálenou správu, spusťe a sdělte své ID a heslo správci sítě.

Jak se dostanu k e-mailu?

Přístup k univerzitnímu e-mailu včetně nastavení nejpoužívanějších poštovních klientů je k dispozici na této stránce.

Jak si nastavím automatický podpis e-mailu?

Univerzita používá jednotný vizuální styl, ve kterém je definován doporučený vzhled podpisu. Styl a návod lze nalézt na stránkách JVS.

Jak si nastavím automatickou odpověď e-mailu?

Nastavení automatické odpovědi v době nepřítomnosti lze nalézt na stránkách podpory Microsoft.

Jak se dostanu ke svým datům?

Data z naší sítě jsou uložena na datovém serveru, který je součástí fakultní Active Directory PRFAD. Pro přístup k nim je zapotřebí namapovat síťové disky ve Vašem počítači. Otevřete Průzkumník souborů (Tento počítač) a z horní lišty vyberte možnost Připojit síťovou jednotku. Cesta k disku Katedra (políčko Složka) je \\storage.orgchem.upol.cz\katedra. Po stisknutí tlačítka Dokončit zadejte uživatelské jméno ve tvaru prfad\vaše_portalové_ID; heslo je stejné jako v celé PRFAD (ve výchozím nastavení zpravidla Vaše rodné číslo). Obdobně postupujte pro disky NMR, Mass a pedagogika. K síťovým diskům se dostanete pouze v síti UP. Mimo síť UP je nutné použít připojení přes VPN!

Jak se připojím k VPN?

Naše katedra spadá pod síť UP, proto je zapotřebí se připojit na univerzitní server podle návodu zde. Heslo pro přístup k VPN je stejné jako pro síť eduroam a lze jej nastavit v Portálu UP po kliknutí na Upravit můj profil v pravém horním rohu stránky. 
Ve Windows 10 je nastavení zjednodušeno, stačí přidat nové připojení a vyplnit podle obrázku.

Jak se připojím ke vzdálené ploše?

Pro připojení na vzdálenou plochu je nejprve zapotřebí se připojit k univerzitní VPN a poté spustit aplikaci „Přípojení ke vzdálené ploše“. Do pole počítač zadejte adresu term12.orgchem.upol.cz. Po kliknutí na tlačítko připojit zadejte Vaše uživatelské jméno ve tvaru PRFAD\vaše_portalové_ID; heslo z domény PRFAD (ve výchozím nastavení zpravidla rodné číslo). Portálovým ID se rozumí uživatelské jméno do Portálu nebo do STAGu.

V případě, že připojení ke vzdálené ploše nelze navázat, je zapotřebí vymazat expirovaný certifikát v registru. Otevřete nabídku Start, najděte vyhledávání a zadejte slovo regedit. Po otevření v levé části okna rozbalte složku s názvem HKEY_LOCAL_MACHINE, dále složku SOFTWARE, Microsoft a vyhledejte adresář MSLicensing. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolte odstranit, potvrďte a okno zavřete. První přihlášení ke vzdálené ploše musí být spuštěno jako správce (otevřete Start, vyhledejte Připojení ke vzdálené ploše, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Spustit jako správce). Po kliknutí na tlačítko Připojit je nutné přijmout certifikát.

Jak si zarezervuji přístroj?

K rezervaci přístrojů použijeme univerzitní e-mailový účet a e-mailového klienta Outlook v desktopové nebo online verzi.
Podrobný postup pro rezervaci

Máte jiný problém?

V tom případě neváhejte a obraťte se na katedrálního správce sítě: tomas.orlik01@upol.cz