Katedra organické chemie » Technická podpora

Technická podpora

Jak se dostanu k e-mailu?

Přístup k univerzitnímu e-mailu včetně nastavení nejpoužívanějších poštovních klientů je k dispozici na této stránce.

Jak si nastavím automatický podpis e-mailu?

Univerzita používá jednotný vizuální styl, ve kterém je definován doporučený vzhled podpisu. Styl a návod lze nalézt na stránkách JVS.

Jak si nastavím automatickou odpověď e-mailu?

Nastavení automatické odpovědi v době nepřítomnosti lze nalézt na stránkách podpory Microsoft.

Jak se dostanu ke svým datům?

Data z naší sítě jsou uložena na datovém serveru, který je součástí fakultní Active Directory PRFAD. Pro přístup k nim je zapotřebí namapovat síťové disky ve Vašem počítači. Otevřete Průzkumník souborů (Tento počítač) a z horní lišty vyberte možnost Připojit síťovou jednotku. Cesta k disku Katedra (políčko Složka) je \\storage.orgchem.upol.cz\katedra. Po stisknutí tlačítka Dokončit zadejte uživatelské jméno ve tvaru prfad\vaše_portalové_ID; heslo je stejné jako v celé PRFAD (ve výchozím nastavení zpravidla Vaše rodné číslo). Obdobně postupujte pro disky NMR, Mass a pedagogika. K síťovým diskům se dostanete pouze v síti UP. Mimo síť UP je nutné použít připojení přes VPN!

Jak se připojím k VPN?

Naše katedra spadá pod síť UP, proto je zapotřebí se připojit na univerzitní server podle návodu zde. Heslo pro přístup k VPN je stejné jako pro síť eduroam a lze jej nastavit v Portálu UP po kliknutí na Upravit můj profil v pravém horním rohu stránky. 
Ve Windows 10 je nastavení zjednodušeno, stačí přidat nové připojení a vyplnit podle obrázku.

Jak se připojím ke vzdálené ploše?

Pro připojení na vzdálenou plochu je nejprve zapotřebí nastavit přístupové údaje. Do pole Počítač zadejte adresu term12.orgchem.upol.cz. Po kliknutí na tlačítko Připojit zadejte Vaše uživatelské jméno ve tvaru prfad\vaše_portalové_ID; heslo je stejné jako v celé PRFAD (ve výchozím nastavení zpravidla rodné číslo).

V případě, že připojení ke vzdálené ploše nelze navázat, je zapotřebí vymazat expirovaný certifikát v registru. Otevřete nabídku Start, najděte vyhledávání a zadejte slovo regedit. Po otevření v levé části okna rozbalte složku s názvem HKEY_LOCAL_MACHINE, dále složku SOFTWARE, Microsoft a vyhledejte adresář MSLicensing. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolte odstranit, potvrďte a okno zavřete. První přihlášení ke vzdálené ploše musí být spuštěno jako správce (otevřete Start, vyhledejte Připojení ke vzdálené ploše, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Spustit jako správce). Po kliknutí na tlačítko Připojit je nutné přijmout certifikát.

Jak si zarezervuji přístroj?

K rezervaci přístrojů použijeme univerzitní e-mailový účet a e-mailového klienta Outlook v desktopové nebo online verzi.
Podrobný postup pro rezervaci

Máte jiný problém?

V tom případě neváhejte a obraťte se na katedrálního správce sítě: tomas.orlik01@upol.cz