Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

1.7.-31.8.2019 Letní studentské aktivity

Publikoval:

Léto je v plném proudu a v našich laboratořích na Přírodovědecké fakultě i Ústavu molekulární a translační medicíny pilně pracuje a bádá několik studentů magisterských i bakalářských oborů v rámci naší akce „Letní studetské aktivity“. Naše katedra nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Počet míst je však omezen a proto vždy probíhá výběrové řízení, na které je potřeba se přihlásit do konce dubna stávajícího akademického roku. Pokud vás tato příležitost zaujala a chcete se přihlásit v dalším akademickém roce, pošlete svou přihlášku dle daných pokynů včas.

Nezařazené

25. 6. 2019 Odborný seminář

Publikoval:

Srdečně zveme na přednášku dr. Alain De Mesmaekera na téma „Design and synthesis of strigolactones derivatives using keteneiminiums as key intermediates: potential application to crop enhancement and crop protection for modern agriculture”, která se uskuteční v úterý 25. června 2019 od 11 hodin v místnosti 3.005 v prostorách Přírodovědecké fakulty. Alain De Mesmaeker je vedoucí R&D Syngenty (https://www.syngenta.com/) a zároveň předsedou Švýcarské chemické společnosti (https://scg.ch/index.php?lang=en&Itemid=112). A také skvělý organický chemik. Těšíme se na všechny.

 

Nezařazené

10. 6. 2019 Obhajoby Bc. prací

Publikoval:

V pondělí 10. června od 8 hodin v místnosti 6.014 na Přírodovědecké fakultě proběhnou obhajoby bakalářských prací našich studentů Bioorganické chemie a chemické biologie. Zveme všechny zájemce i z řad studentů bakalářského oboru. Přijďte se podívat, co vás za rok či za dva čeká a podpořit své kolegy z laborky.

 

Nezařazené

30. 4. 2019 termín přihlášek k letním studetským aktivitám

Publikoval:

Katedra organické chemie nabízí vybraným studentům možnost pracovní stáže v oblasti organické syntézy v laboratořích Katedry organické chemie či Ústavu molekulární a translační medicíny.

Po jakou dobu a kdy bude aktivita probíhat:
  Po dobu nejméně 2 týdnů v průběhu měsíce června až září 2019
Kdo se může zúčastnit:
  Stávající studenti magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH.
  Studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy.
Obecné podmínky:
1. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři – vyvěšen na stránkách KOCH a to do konce měsíce dubna 2019.
Formulář obsahuje tyto údaje:
  Jméno studenta
  Obor
  Ročník
  Požadovaný termín stáže
  Preferovaný vedoucí stáže
2. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:
A) student navazujícího magisterského oboru:
  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce
B) student bakalářského oboru (2. a 3. ročník):
  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)
3. Výše odměny
  Pro akademický rok 2018/2019 je vyhrazena částka na jednoho studenta 2 000 Kč/týden.