Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

26. 6. 2018 Obhajoba rigorózní práce

Publikoval:

Zveme všechny zájemce o organickou chemii na přednášku konanou u příležitosti obhajoby rigorózní práce naší kolegyně dr. Naděždy Cankařové. Obhajoba s názvem práce „Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči” se koná v úterý 26. června 2018 v 10 hodin v učebně 3.005 v prostorách Přírodovědecké fakulty.

Nezařazené

15. 6. 2018 Veletrh vědy a výzkumu

Publikoval:

V pátek 15. června 2018 se na vás těšíme na tradičním Veletrhu Vědy a výzkumu. Každoroční akce se koná v pátek v prostorách Přírodovědecké fakulty a v sobotu, kdy už bude pokračovat pouze v pevnosti poznání. Vstup na akci je zdarma a zjistit můžete, že nejen chemie není nuda, ale zábava a radost. Najít nás můžete hned na dvou stanovištích. Budeme tradičně na chodbách fakulty, kde si můžete vyzkoušet řadu experimentů. A pro odvážnější srdcaře organické chemie bude připravená plně vybavená organická laboratoř s pokročilejšími experimenty. Máte se na co těšit. Tak přijďte, my tu budeme.


foto: pevnostpoznani.cz

Nezařazené

30. 5. 2018 Obhajoby Diplomových prací

Publikoval:

Ve středu 30. května 2018 proběhne slavnostní Obhajoba Diplomových prací oborů Organická chemie a Bioorganická chemie a chemická biologie. Všichni zájemci jsou srdečně zváni od 8 hodin v zasedací místnosti 6.014 v prostorách děkanátu PřF. Detailní seznam přednášejících po rozkliknutí obrázku.

Nezařazené

18. 5. 2018 Odborný seminář

Publikoval:

V pátek 18. května 2018 v 10:30 hodin se koná pravidelný odborný seminář katedry. Na programu je řada zajímavých přednášek nejen (ikdyž přece jen) s chemickými tématy. Těšíme se na vás v Ústavu molekulární a translační medicíny v učebně 1.09. Detailní seznam přednášejících v pozvánce.

Nezařazené

9. 5. 2018 Odborný seminář

Publikoval:

Ve středu 9. května 2018 v 10 hodin se koná pravidelný odborný seminář katedry. Tentokráte nás poctila návštěvou významná osobnost české nejen organické chemie profesorka Jana Roithová. Přednášku na téma „Cryotrapping of reactive intermediates” můžete navštívit v prostorách Přírodovědecké fakulty v učebně 6.014.

Nezařazené

30. 4. 2018 termín přihlášek k letním studentským aktivitám

Publikoval:

Katedra organické chemie nabízí vybraným studentům možnost pracovní stáže v oblasti organické syntézy v laboratořích Katedry organické chemie či Ústavu molekulární a translační medicíny.

Po jakou dobu a kdy bude aktivita probíhat:
  Po dobu nejméně 2 týdnů v průběhu měsíce června až září 2018
Kdo se může zúčastnit:
  Stávající studenti magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH.
  Studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy.
Obecné podmínky:
1. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři – vyvěšen na stránkách KOCH a to do konce měsíce dubna 2018.
Formulář obsahuje tyto údaje:
  Jméno studenta
  Obor
  Ročník
  Požadovaný termín stáže
  Preferovaný vedoucí stáže
2. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:
A) student navazujícího magisterského oboru:
  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce
B) student bakalářského oboru (2. a 3. ročník):
  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)
3. Výše odměny
  Pro akademický rok 2017/2018 je vyhrazena částka na jednoho studenta 2 000 Kč/týden.