23.11.2022 Habilitační přednáška

Barbora LEMROVÁ

Zveme na habilitační přednášku dr. Lucie Brulíkové s názvem: Vývoj nových inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy. Středa 23. listopadu 2022 v 14:30 velká zasedací místnost děkanátu PřF UP.