Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

28. 4. 2021 Odborný seminář katedry

Publikoval:

Opět se scházíme na Odborném semináři katedry, konkrétně 28. dubna 2021 od 8 hodin. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/96710024411. Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

 • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
 • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte

 

Nezařazené

29. 3. 2021 Odborný seminář katedry

Publikoval:

Opět se scházíme na Odborném semináři katedry, konkrétně 29. března 2021 od 8 hodin. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/95101299365. Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

 • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
 • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte

 

Nezařazené

15. 3. 2021 Termín podání přihlášky k Bc. a Mgr. studiu

Publikoval:

Termín pro podání přihlášky na vysoké školy a univerzity se blíží. Využijte nabídky našich oborů a přijďte studovat Bioorganickou chemii v kombinaci s chemickou biologií či Organickou chemii. .

Více o našich oborech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

2-3. 2. 2021 Prezentace diplomantů

Publikoval:

V úterý 2-3. února 2021 od 8 hodin se opět scházíme u prezentací výsledků diplomových prací. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM.

Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

 • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
 • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte

 

Nezařazené

28. 1. 2021 Prezentace bakalářů

Publikoval:

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 od 8 hodin se scházíme u prezentací výsledků našich bakalářských studentů. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/95630933936. Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

 • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
 • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte

 

Nezařazené

26. 1. 2021 Odborný seminář katedry

Publikoval:

Po dlouhé době se scházíme na Odborném semináři katedry, konkrétně 26. ledna 2021 od 8 hodin. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/97102971449. Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

 • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
 • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte

 

Nezařazené

Den otevřených dveří 2021

Publikoval:

Den otevřených dveří proběhne 3. prosince 2021 či v následujícím roce 15. ledna 2022. Nicméně vzhledem k pandemii Covid-19 se neupínáme k jednomu dni, ale jsme zde pro vás a vaše dotazy týkající se našich studijních programů – Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie – kdykoliv. Neváhejte nás kontaktovat. Zároveň tato stránka slouží jako virtuální naší katedry.

Kontaktní adresy pro vaše dotazy

  lucie.brulikova@upol.cz
  orgchem@upol.cz
  Katedra organické chemie PřF UP

V našem youtuberském videu můžete vidět pestrý den organického chemika! Na rozdíl od běžné prohlídky vás provedeme opravdu celou katedrou a bude vás to bavit! Proces organické syntézy, isolace, analýzy i biologického testování vám v hlavní roli představí Zuzka společně Martinem , Bárou, Jirkou, Barčou a Lenkou.

Nabídka studijních programů

Jsme dlouhodobými garanty programů v oblasti (bio)organické chemie a chemické biologie a to v bakalářské i navazující magisterské, rigorózní či doktorské formě.

  Bc BIOORGANICKÁ CHEMIE A CHEMICKÁ BIOLOGIE
  Mgr BIOORGANICKÁ CHEMIE A CHEMICKÁ BIOLOGIE
  Mgr ORGANICKÁ CHEMIE

Závěrečné práce jsou realizovány nejen ve výzkumných laboratořích katedry, ale díky spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny a dalších pracovišť je možnost výběru z rozmanitých témat zaměřených na přípravu nebo studium organických sloučenin. Všechny závěrečné práce jsou experimentální a zaměřené na rozvíjení aktuální výzkumné problematiky pracoviště, studenti tedy tvoří důležitou část výzkumných týmů. Zcela samozřejmá je spolupráce s komerčním sektorem, kde si v rámci krátkodobých stáží studenti sami budují kontakty na trhu práce.

Další informace ke studiu
  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  ZAHRANIČNÍ MOŽNOSTI A ZKUŠENOSTI STUDENTŮ
  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Fotogalerie

Katedra organické chemie využívá plnohodnotně dvou pracovišť. Výzkum i výuka probíhá jak v budově Přírodovědecké fakulty, tak v prostorách Ústavu molekulární a translační medicíny v areálu Fakultní nemocnice.

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE VŠECH PRACOVIŠŤ KATEDRY ORGANICKÉ CHEMIE

V podcastu ze série Jak na Přírodu na Spotify si poslechněte jaká byla cesta studia chemie naší Zuzky Barbuščákové.

Nezařazené

Den otevřených dveří 2020

Publikoval:

Vítáme vás na Dnu otevřených dveří – celouniverzitní akci, která se letos koná online. Na vaše dotazy týkající se našich studijních programů (Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie) jsme připraveni odpovědět přes platformu ZOOM v pátek 4. prosince 2020 od 9:30 hodin. Veškerý další program je pro vás dostupný dlouhodobě.

V našem youtuberském videu můžete vidět pestrý den organického chemika! Na rozdíl od běžné prohlídky vás provedeme opravdu celou katedrou a bude vás to bavit! Proces organické syntézy, isolace, analýzy i biologického testování vám v hlavní roli představí Zuzka společně Martinem , Bárou, Jirkou, Barčou a Lenkou.

Nabídka studijních programů

Jsme dlouhodobými garanty programů v oblasti (bio)organické chemie a chemické biologie a to v bakalářské i navazující magisterské, rigorózní či doktorské formě.

  Bc BIOORGANICKÁ CHEMIE A CHEMICKÁ BIOLOGIE
  Mgr BIOORGANICKÁ CHEMIE A CHEMICKÁ BIOLOGIE
  Mgr ORGANICKÁ CHEMIE

Závěrečné práce jsou realizovány nejen ve výzkumných laboratořích katedry, ale díky spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny a dalších pracovišť je možnost výběru z rozmanitých témat zaměřených na přípravu nebo studium organických sloučenin. Všechny závěrečné práce jsou experimentální a zaměřené na rozvíjení aktuální výzkumné problematiky pracoviště, studenti tedy tvoří důležitou část výzkumných týmů. Zcela samozřejmá je spolupráce s komerčním sektorem, kde si v rámci krátkodobých stáží studenti sami budují kontakty na trhu práce.

Další informace ke studiu
  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  ZAHRANIČNÍ MOŽNOSTI A ZKUŠENOSTI STUDENTŮ
  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Fotogalerie

Katedra organické chemie využívá plnohodnotně dvou pracovišť. Výzkum i výuka probíhá jak v budově Přírodovědecké fakulty, tak v prostorách Ústavu molekulární a translační medicíny v areálu Fakultní nemocnice.

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE VŠECH PRACOVIŠŤ KATEDRY ORGANICKÉ CHEMIE

V podcastu ze série Jak na Přírodu na Spotify si poslechněte jaká byla cesta studia chemie naší Zuzky Barbuščákové.

Nezařazené

Nabídka studijních programů

Publikoval:

Katedra organické chemie garantuje bakalářský studijní program Bioorganická chemie a chemická biologie, na který po absolvování navazuje magisterský program stejného názvu Bioorganická chemie a chemická biologie. Program je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na sloučeniny s biologickou aktivitou a potenciální aplikací v medicíně.

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)

Tradičně také garantujeme navazující program Organická chemie, jehož obsahem je syntéza nových organických sloučenin, určování jejich struktury a vztahu mezi strukturou a reaktivitou, dále se zabývá poznáním principů a mechanismů chemických dějů, přípravou nových organických molekul s požadovanými vlastnostmi pro praktické využití a jejich aplikovatelností zejména s výstupem do farmacie, biologie, chemie polymerů a chemie nových materiálů.

  Organická chemie (NMgr.)
  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy
  Uplatnění absolventů