Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

30.4.2022 Deadline Letní studetské aktivity

Publikoval:

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU K LETNÍM STUDETSKÝM AKTIVITÁM!!! Získejte tak náskok u své závěrečné práce či si rozšiřte obzory z laboratoří našich výzkumných skupin.

Platné jsou tradiční informace:

Po jakou dobu a kdy bude aktivita probíhat:
  Po dobu nejméně 2 týdnů v průběhu měsíce června až září 2022
Kdo se může zúčastnit:
  Stávající studenti magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH.
  Studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy.
Obecné podmínky:
1. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři – vyvěšen na stránkách KOCH a to do konce měsíce dubna 2022.
Formulář obsahuje tyto údaje:
  Jméno studenta
  Obor
  Ročník
  Požadovaný termín stáže
  Preferovaný vedoucí stáže
2. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:
A) student navazujícího magisterského oboru:
  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce
B) student bakalářského oboru (2. a 3. ročník):
  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)
3. Výše odměny
  Pro akademický rok 2021/2022 je vyhrazena částka na jednoho studenta 2 000 Kč/týden.