Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

15. 10. 2021 Odborná přednáška dr. Yvan Six

Publikoval:

15. října 2021 od 10:30 hodin zveme na přednášku s názvem „Some Aminocyclopropane Chemistry and some Organotitanium Games with Alkynes“ dr. Yvana Sixe. Na setkání se těšíme v učebně 6.014 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Přednáška se uskuteční prezenčně s dodržením aktuálních opatřeních. Více k v přiložené pozvánce.

 

Nezařazené

14. 10. 2021 Obhajoby dizertačních prací

Publikoval:

14. října 2021 se uskuteční obhajoby dizertačních prací našich kolegů Veroniky Šlachtové a Františka Zálešáka. Již v 10 hodin dopoledne se můžete těšit na přednášku “Benzo[d]thiazole-2-sulfonamides: Their synthesis and applications in the field of synthetic method development” Františka Zálešáka. Následně pak od 12 hodin navazuje prezentace výsledků na téma “Synthesis of Novel Potential Antituberculotics” Veroniky Šlachtové. Setkání proběhne prezenčně s ohledem na aktuální opatření.

 

Nezařazené

Ocenění Jean-Marie Lehn Prize 2021 pro Davida Vandu

Publikoval:

Jean-Marie Lehn Prize je prestižní ocenění nejlepších Ph.D. prací v oboru chemie organizované společností Solvay a Francouzskou ambasádou v České republice. Možnost účastnit se soutěže předchází výběr nejlepších prací tzv. univerzitním koordinátorem a v rámci jedné univerzity se mohou účastnit maximálně dva uchazeči, obvykle však jen jeden. Již samotná nominace na reprezentaci Univerzity Palackého je známkou excelentního hodnocení výzkumné práce i pracoviště a řadí reprezentanty do TOP skupiny mladých vědců do 33 let v České republice. Pro ročník 2021 získal náš kolega David Vanda se svou prací „Design and development of CNS-active imidazopyridines“ zvláštní cenu České společnosti chemické. Gratulujeme Davidovi k velkému úspěchu v opravdu silné konkurenci a věříme, že si slavností ceremoniál konaný tradičně na půdě francouzského velvyslanectví užil.


Foro: Eva Kořínková

Nezařazené

13.7.-31.8.2021 Letní studentské aktivity

Publikoval:


Foto: Studentka Katka při své bakalářské práci v laboratoři UMTM.

Letošní akademický rok byl každopádně atypický, ale i tak se vracíme k tradičním Letním studetským aktivitám tedy k naší milované výzkumné práci. V laboratořích Přírodovědecké fakulty i Ústavu molekulární a translační medicíny pilně pracuje a bádá i několik studentů magisterských i bakalářských oborů v rámci naší akce „Letní studetské aktivity“. Naše katedra nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Počet míst je však omezen a proto vždy probíhá výběrové řízení, na které je potřeba se přihlásit do konce dubna stávajícího akademického roku. Pokud vás tato příležitost zaujala a chcete se přihlásit v dalším akademickém roce, pošlete svou přihlášku dle daných pokynů včas.