Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

13.7.-31.8.2021 Letní studentské aktivity

Publikoval:


Foto: Studentka Katka při své bakalářské práci v laboratoři UMTM.

Letošní akademický rok byl každopádně atypický, ale i tak se vracíme k tradičním Letním studetským aktivitám tedy k naší milované výzkumné práci. V laboratořích Přírodovědecké fakulty i Ústavu molekulární a translační medicíny pilně pracuje a bádá i několik studentů magisterských i bakalářských oborů v rámci naší akce „Letní studetské aktivity“. Naše katedra nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Počet míst je však omezen a proto vždy probíhá výběrové řízení, na které je potřeba se přihlásit do konce dubna stávajícího akademického roku. Pokud vás tato příležitost zaujala a chcete se přihlásit v dalším akademickém roce, pošlete svou přihlášku dle daných pokynů včas.

Nezařazené

6. 5. 2021 Obhajoba Rigorózní práce

Publikoval:

Dne 6. května 2021 od 13 hodin zveme všechny zájemce k obhajobě rigorózní práce Patricie Kriegelsteinové na téma “Syntéza triazolo[1,5-a][1,4]diazepin-6-onů na pevné fázi s využitím nekatalyzované Huisgenovy cykloadice”. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/98672236716. Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

  • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
  • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte

 

Nezařazené

5. 5. 2021 Obhajova Dizertační práce

Publikoval:

Dne 5. května 2021 od 10 hodin zveme všechny zájemce k obhajobě dizertační práce kolegy Davida Vandy na téma “Imidazopyridine derivatives as ligands for different biological targets”. Setkání proběhne online formou pomocí platfotmy ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/99240892839. Všichni zájemci nejen o organickou chemii jsou vítání.

Prosíme o dodržení pravidel:

  • pro kvalitnější přenos mějte po dobu prezentace vypnutý mikrofon
  • o slovo se přihlaste elektronicky kliknutím na „zelenou ruku“ v sekci participats, po skončení dotazu opět vyklikněte