Katedra organické chemie » Bioorganická chemie a chemická biologie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Ve svém klasickém pojetí je bioorganická chemie spojena se studiem organických molekul v buněčných systémech a zkoumáním reakcí, které v nich probíhají. Buňka není totiž ničím jiným než přesně uspořádaným systémem chemických sloučenin, které vznikají a zase zanikají chemickými reakcemi na základě pravidel, která v buňce panují. Odhalování těchto pravidel, která určují tvar buňky, její funkci, délku života, reprodukci, apod. je fascinující svět poznávání na hranici chemie a biologie.

Umělým porušením zaběhnutých pravidel v živé buňce ji můžeme zničit, zamezit jejímu dělení, přeměnit na jinou buňku, stimulovat produkci žádaných sloučenin, např. enzymů, apod. Metody, které se k tomu využívají, sahají dnes až k molekulární biologii a genetice. Nicméně chemická podstata buněčných procesů a jejich studium je pořád doménou organické chemie aplikované do buněčného nitra, tedy biologického systému. A odtud vzešel i pojem bioorganická chemie.

V moderním pojetí však už dnes bioorganická chemie nekončí jen u studia molekul a reakcí v živých systémech, ale zabývá se i studiem látek přírodního původu, přípravou biologicky aktivních sloučenin, jejich modifikací, studiem jejich vlivu na reakce v živých systémech, apod. a hraničí tak s obory, jakými jsou medicinální chemie či chemická biologie.

V rámci výuky Bioorganické chemie na naší univerzitě a výzkumu, do kterého jsou naši studenti začleněni se zabýváme mnoha oblastmi na hranici chemie, biologie a medicíny, jakými jsou např.

  Příprava látek s biologickou aktivitou
  Studium biologické aktivity chemických sloučenin in-vitro a in-vivo
  Studium vlivu chemických sloučenin na buněčné procesy
  Studium mechanismu účinku aktivních látek
  Studium resistence některých postižených buněk na léčbu
  Studium toxicity chemických sloučenin
  Vývoj diagnostických metod pro včasné rozpoznání různých onemocnění
  Vývoj bioanalytických metod  pro identifikaci metabolitů či různých biomolekul.

Všechny tyto oblasti jsou propojeny společnou nití, kterou je vývoj léků. Být úspěšný v této oblasti znamená vědět co nejvíc o podstatě onemocnění, o chemických procesech v postižených buňkách, mechanizmu působení léčiv, procesech, které jsou podáním léků vyvolány, osudu léků v organismu od podání až po vyloučení, přípravě nových, účinnějších léků, porozumění vztahu chemické struktury a biologické aktivity.

Katedra organické chemie garantuje studium v následujících programech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Bioorganická chemie (RNDr.)

Pro více informací o těchto studijních programech se obracejte na zástupce pro pedagogické záležitosti:

  doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. (lucie.brulikova@upol.cz)