Katedra organické chemie » Organická chemie

Organická chemie

Organická chemie patří mezi základní chemické disciplíny. Jejím obsahem je syntéza nových organických sloučenin, určování jejich struktury a vztahu mezi strukturou a reaktivitou, dále se zabývá poznáním principů a mechanismů chemických dějů, přípravou nových organických molekul s požadovanými vlastnostmi pro praktické využití a jejich aplikovatelností zejména s výstupem do farmacie, biologie, chemie polymerů a chemie nových materiálů. Výsledky výzkumu jsou významným zdrojem poznatků pro další oblasti – zejména do výzkumu a vývoje nových léčiv, medicinální chemie, biochemie, molekulární biologie a makromolekulární chemie.

Ve všech těchto směrech má Katedra organické chemie PřF UP Olomouc bohatou mezinárodní partnerskou spolupráci, která umožňuje  studovat část problematiky na specializovaném pracovišti v zahraničí např. v Dánsku, Norsku, Belgii, Polsku, Slovensku či v mimoevropských zemích jakou jsou USA, Kanada či Austrálie.

Katedra organické chemie garantuje studium organické chemie v těchto oborech.

    Organická chemie (NMgr.)
    Organická chemie (RNDr.)

Pro více informací o těchto studijních oborech se obracejte na zástupce pro pedagogické záležitosti:

    doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. (lucie.brulikova@upol.cz)