Katedra organické chemie » Závěrečné práce

Závěrečné práce


Název Vedoucí Student Typ Detail
Studium přeměny derivátů 5-alkyloxy(4-nitrophenyl)methyluracilu. doc. RNDr. Jan Hlaváč Ph.D. Radka Urbanovská Bc.
Studium přeměny 5-substituovaných uridinů doc. RNDr. Jan Hlaváč Ph.D. Leona Kocmanová Bc.
Příprava nových derivátů adeninu nesoucí triazolový zbytek ve svém skeletu doc. RNDr. Jan Hlaváč Ph.D. Ivana Spurná Mgr.
Příprava studium fluorescenčních vlastností vybraných derivátů purinu a benzimidazolu. doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Lenka Kubovičová Mgr.
Příprava nových derivátů adeninu nesoucí triazolový zbytek ve svém skeletu. doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Ivana Spurná Mgr.
Vliv analgezie na přítomnost cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorekálním karcinomem MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. Hanuš Slavík Mgr.
MiRNA profilování Barretova jícnu MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. Eva Tinková Bc.
Role metaloproteinázy v procesu metastazování u pacientů s kolorektálním karcinomem. Mgr. Marta Khoylou, Ph.D. Kateřina Trněná Bc.
Studium Ga-68 značených látek s využitím zobrazovacích metod pro malá laboratorní zvířata PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. Adéla Vlčková Bc.
Příprava trisubstituovaných 2,3-dihydrobenzo[f][1,2,5]thiadiazepin-4(5H)-on 1,1-dioxidů pomocí syntézy na pevné fázi Doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Patricia Trapani Bc.
Příprava analogů Anagrelidu pomocí syntézy na pevné fázi Doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Radka Pechancová Bc.
Příprava nových derivátů benzodiazepin-5-onu pomocí syntézy na pevné fázi Doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Petra Králová Bc.
Příprava nových N9-substituovaných derivátů purinu pomocí syntézy na pevné fázi Doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. David Vanda Bc.
Příprava diverzních tricyklických bisheterocyklů obsahujících 1,2,3,4-tetrahydro-benzo[e][1,4]diazepin-5-onový skelet Doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Bc. Miroslav Škrobánek Mgr.
Příprava tricyklických bisheterocyklů obsahujících 1H-chinazolin-4-onový skelet Doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Bc. Tomáš Boháček Mgr.