Katedra organické chemie » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Řešené

Název Vedoucí Student Typ Detail
yntéza nových axiálně chirálních derivátů benzimidazolu modifikovaných v poloze 5 s potenciální protirakovinnou aktivitou Mgr. Jana Pospíšilová Adéla Srovnalová Bc.
Příprava nových CDK4 inhibitorů s dihydropteridinovým skeletem modifikovaným v poloze 2 Mgr. Monika Tomanová Tomáš Daniel Bc.
Experimentální studie vedoucí k catellatolaktamům, a k náhledu do jejich biosyntézy a biologické aktivity vůči nematodům doc. Pospíšil Zuzana Žídková Bc.
Na cestě k novým anthelmentikám – syntetické studie vedoucí k střednímu a jižnímu fragmentu nemacidového kongeneru z Streptomyces microflavus neau 3 doc. Pospíšil Jan Jurka Mgr.
Syntetické studie vedoucí k syntéze voratinu A a B – fragment A doc. Pospíšil Kryštof Jeníček Bc.
Syntetické studie vedoucí k syntéze voratinu A a B – fragment B a C doc. Pospíšil Jakub Mynařík Bc.
Syntetické studie vedoucí k totální syntéze pimeforazinu A a B doc Pospíšil Šťepán Janoušek Bc.
Syntetické studie vedoucí k přípravě nepravidelných meriterpenů doc. Pospíšil Laura Azzolina Bc.
Syntéza vybraných analogů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Dr. Petra Králová Taťána Pálová Bc.
Terc-alkylace heterocyklických sloučenin a jejich využití v organické syntéze doc. Jakub Stýskala Bc. Michal Valenta Mgr.
Využití multikomponentních reakcí k přípravě dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou Dr. Naděžda Cankařová Anna Blechová Bc.
Syntetické studie vedoucí k přípravě přírodních látek wortmannilaktonového a prugosenového typu – syntéza severního fragmentu wortmmannilaktonu F doc. Pospíšil Gabriela Puchýřová Mgr.
Příprava multifunkční fluorescenční sondy pro detekci iontů železa a peroxidu vodíku Petra Jedináková, Ph.D. Nela Wardasová Bc.
Syntetické studie vedoucí k přípravě přírodních látek wortmannilaktonového a prugosenového typu – syntéza jižního fragmentu wortmmannilaktonu F doc Pospíšil Veronika Mouleová Mgr.
Modifikace axiálně chirálních derivátů benzimidazolu s protirakovinnou aktivitou pomocí Suzuki-Miyaura cross-couplingové reakce Mgr. Jana Pospíšilová Eva Matelová Bc.