Katedra organické chemie » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Řešené

Název Vedoucí Student Typ Detail
Experimentální studie vedoucí k catellatolaktamům, a k náhledu do jejich biosyntézy a biologické aktivity vůči nematodům doc. Pospíšil Zuzana Žídková Bc.
Na cestě k novým anthelmentikám – syntetické studie vedoucí k střednímu a jižnímu fragmentu nemacidového kongeneru z Streptomyces microflavus neau 3 doc. Pospíšil Jan Jurka Mgr.
Syntetické studie vedoucí k syntéze voratinu A a B – fragment A doc. Pospíšil Kryštof Jeníček Bc.
Syntetické studie vedoucí k syntéze voratinu A a B – fragment B a C doc. Pospíšil Jakub Mynařík Bc.
Syntetické studie vedoucí k totální syntéze pimeforazinu A a B doc Pospíšil Šťepán Janoušek Bc.
Syntéza vybraných analogů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Dr. Petra Králová Taťána Pálová Bc.
Vývoj metody pro přípravu N7 terc-alkylovaných derivátů 2,6-dichlorpurinu a jejich využití k přípravě příbuzných purinových analogů inhibitorů CDK doc. Jakub Stýskala Michal Valenta Bc.
Syntéza modifikovaných lupanových triterpenoidů a studium jejich biologických účinků Doc. Milan Urban Mgr. Šimon Orság Ph.D.
Cestou k první totální syntéze enigmazolu C – syntéza fragmentu B doc. RNDr. Jiří Pospíšil, PhD Bc. Michaela Střížová Mgr.
Triazolové deriváty kyseliny platanové a betulinu s potenciální protinádorovou aktivitou Doc. Milan Urban Bc. Agnes Schwarzová Mgr.
ABA receptorový agonista kyselina phaseicová: její příprava a biologické ohodnocení doc Pospíšil Bc. Filip Cheníček Mgr.
Příprava knihovny derivátů betulinu pomocí organokovových a cykloadičních reakcí Doc. Milan Urban Bc. Kristína Kúdelová Mgr.
Design and synthesis of novel heterocyclic compounds with potent antimicrobial activity Dr. Lucie Brulíková Mgr. Michal Kolařík Ph.D.
Příprava nových triazolových derivátů kyseliny ursolové Doc. Milan Urban Lucie Vojtušková Bc.
Syntéza a studium potenciálních ligandů androgenního receptoru dr. Barbora Lemrová Matyáš Jirka Bc.