Katedra organické chemie » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Obhájené

Název Vedoucí Student Typ Detail
Syntetické studie vedoucí k syntéze voratinu A a B – fragment A doc. Pospíšil Kryštof Jeníček Bc.
Syntetické studie vedoucí k syntéze voratinu A a B – fragment B a C doc. Pospíšil Jakub Mynařík Bc.
Syntetické studie vedoucí k totální syntéze pimeforazinu A a B doc Pospíšil Šťepán Janoušek Bc.
Syntetické studie vedoucí k totální syntéze phytohabitolů A-C – laktonová část doc Pospíšil Ján Kuhajda Bc.
Vývoj metody pro přípravu N7 terc-alkylovaných derivátů 2,6-dichlorpurinu a jejich využití k přípravě příbuzných purinových analogů inhibitorů CDK doc. Jakub Stýskala Michal Valenta Bc.
Hodnocení nových typů reaktivátorů acetylcholinesterasy in vivo pplk. Prof. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D Natálie Váňová Bc.
Syntéza nových analog GaMF1 jako potenciálních inhibitorů F-ATP synthasy Dr. Lucie Brulíková Petr Vyvlečka Bc.
Syntéza nových derivátů pyrrolochinolinů působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Dr. Petra Králová Nina Mjartanová Bc.
Vývoj thiomočovinových katalyzátorů odvozených od axiálně chirální trifluormethylbenzimidazolylbenzoové kyseliny Mgr. David Profous Bruno Kolík Bc.
Syntéza nových N-nitro a N-aminobenzyl derivátů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Dr. Petra Králová Hana Katrušáková Bc.
Syntéza nových axiálně chirálních derivátů 7-chlor-1,2-diaryl-1H-benzo[d]imidazolu s potenciální biologickou aktivitou Mgr. Jana Pospíšilová Petra Ondrejková Mgr.
Příprava nových derivátů pyridinu doc. Miroslav Soural Bc. Michaela Tkadlecová Mgr.
Syntéza chirálních 2,2-disubstituovaných 2-aminoalkoholů vhodných pro (organo)katalýzu doc RNDr Jiří Pospíšil, PhD Bc. Nikola Šťastná Mgr.
Vliv vybraných přírodních látek na jaterní biotransformační enzymy Mgr. Lenka Jourová, Ph.D. Natálie Frankeová Bc.
Studium vlivu střevního mikrobiomu na metabolismus cizorodých látek Mgr. Lenka Jourová, Ph.D. Marie Chvátalová Bc.