Katedra organické chemie » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Obhájené

Název Vedoucí Student Typ Detail
Syntéza nových N-benzoyl a N-fenylacetyl derivátů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Dr. Petra Králová Kateřina Žáková Bc.
Syntéza nových inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy Dr. Lucie Brulíková Bc. Jan Chasák Mgr.
Syntéza neolignanů inspirovaných licarinem A s potenciální anthelmintickou aktivitou doc. RNDr. Jiří Pospíšil, PhD Michaela Střížová Bc.
KINETICKÁ REZOLUCE ALIFATICKÝCH ALKOHOLŮ: KINETICKÁ REZOLUCE AXIÁLNĚ CHIRÁLNÍCH ANILIDŮ Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. Jan Jurka Bc.
Modifikace dihydrobetulinu v poloze C-30 pomocí cykloadičních reakcí. doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. Bc. Ondřej Jurčeka Mgr.
Syntéza a biologická aktivita cukerných konjugátů rostlinných hormonů giberelinů A1 a A4 doc. RNDr. Jiří Pospíšil, PhD Filip Cheníček Bc.
Identifikácia kinázových inhibítorov pomocou hmotnostnej spektrometrie Mgr. Lenka Hrubá Bc. Andrea Danišková Mgr.
Příprava terminálního alkynu betulinu a kyseliny betulonové v poloze 30 a jeho využití pro syntézu nových triterpenoidů s potenciální biologickou aktivitou. Mgr. Jiří Hodoň Bc. Šimon Orság Mgr.
Modulární syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových dimerů: Syntéza benzofuranového skeletu RNDr. Jiří Pospíšil, PhD Denisa Vysloužilová Bc.
Syntéza nových derivátů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Dr. Petra Králová Kristýna Hrubá Bc.
Využití benzothiazoylsulfonyl fluoridů při syntéze sulfonylamidů a aminů RNDr. Jiří Pospíšil, PhD Nikola Šťastná Bc.
Syntéza derivátů fenalenu prof. Pavel Hradil Andrea Jeřábková Bc.
Modifikácia betulínu v polohe C-30 a štúdium vzťahu medzi štruktúrou a aktivitou pripravených derivátov Mgr. Jan Bachořík Kristína Kúdelová Bc.
Syntéza nových derivátů thiazolidindionu a jejich biologická aktivita Dr. Lucie Brulíková Bc. Michal Kolařík Mgr.
Aktivovatelné fotosenzitizéry na bázi BODIPY Mgr. Martin Porubský, Ph.D. Tomáš Hájek Bc.