Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

18. 5. 2018 Odborný seminář

Publikoval:

V pátek 18. května 2018 v 10:30 hodin se koná pravidelný odborný seminář katedry. Na programu je řada zajímavých přednášek nejen (ikdyž přece jen) s chemickými tématy. Těšíme se na vás v Ústavu molekulární a translační medicíny v učebně 1.09. Detailní seznam přednášejících v pozvánce.

Nezařazené

9. 5. 2018 Odborný seminář

Publikoval:

Ve středu 9. května 2018 v 10 hodin se koná pravidelný odborný seminář katedry. Tentokráte nás poctila návštěvou významná osobnost české nejen organické chemie profesorka Jana Roithová. Přednášku na téma „Cryotrapping of reactive intermediates” můžete navštívit v prostorách Přírodovědecké fakulty v učebně 6.014.

Nezařazené

30. 4. 2018 termín přihlášek k letním studentským aktivitám

Publikoval:

Katedra organické chemie nabízí vybraným studentům možnost pracovní stáže v oblasti organické syntézy v laboratořích Katedry organické chemie či Ústavu molekulární a translační medicíny.

Po jakou dobu a kdy bude aktivita probíhat:
  Po dobu nejméně 2 týdnů v průběhu měsíce června až září 2018
Kdo se může zúčastnit:
  Stávající studenti magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH.
  Studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy.
Obecné podmínky:
1. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři – vyvěšen na stránkách KOCH a to do konce měsíce dubna 2018.
Formulář obsahuje tyto údaje:
  Jméno studenta
  Obor
  Ročník
  Požadovaný termín stáže
  Preferovaný vedoucí stáže
2. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:
A) student navazujícího magisterského oboru:
  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce
B) student bakalářského oboru (2. a 3. ročník):
  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)
3. Výše odměny
  Pro akademický rok 2017/2018 je vyhrazena částka na jednoho studenta 2 000 Kč/týden.

Nezařazené

23. 3. 2018 Odborný seminář

Publikoval:

V pátek 23. března 2018 ve 14 hodin se koná pravidelný odborný seminář katedry. Tentokráte se zahraniční přednáškou Assoc. Univ.-Prof. Dr. Mario Wasera z Johannes Kepler Univerzity v Linzi na téma „Quarternary Ammonium Salts in Asymmetric Syntheses”. Na setkání se všemi zájemci se těšíme v prostorách Přírodovědecké fakulty v učebně 3.005.

Nezařazené

14. 3. 2018 Obhajoba Rigorózní práce

Publikoval:

Ve středu 14. března 2018 se v zasedací místnosti 6.014 v budově Přírodovědecké fakulty uskuteční obhajoba Rigorózní práce magistry Leony Krátké. Ve svém výzkumu se uchazečka titulu RNDr věnovala studiu enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Nezařazené

9. 2. 2018 Odborný seminář katedry

Publikoval:

Dne 9. února 2018 proběhne pravidelný odborný seminář katedry. Přijďte se seznámit s aktuálními vědeckými výsledky. Tentokráte jsou na programu dva vedoucí výzkumných skupin dr. Lucie Brulíková a doc. Petr Cankař. Sérii pak doplní neméně významná témata kolegů dr. Lukáše Jedináka, dr. Adama Přibylky a našich úžasných mladých kolegů. Pro více informací, nahlédněte do přiložených pozvánek. Těšíme se na vás.