18. 12. 2018 prezentace bc. prací „na zkoušku“

Barbora LEMROVÁ

V úterý 18. 12. 2018 v učebně LP 3.005 od 8 hodin budou probíhat prezentace pregraduálních studentů Bc. oboru Bioorganická chemie a chemická biologie. Seznámit se můžete s průběžnými výsledky našich studentů, kteří budou obhajovat závěrečnou práci v červnu 2019. Milí studenti nižších ročníků využijte jedinečnou příležitost vidět „obhajoby nanečisto“. Všichni jsou zváni.