Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

18.1.2020 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 18. ledna 2020. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich programech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

6. 12. 2019 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 6. prosince 2019. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich oborech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

26. 11. 2019 Přednáška doc. Jaroslav Roh

Publikoval:

V úterý 26. listopadu zveme na přednášku doc. Jaroslava Roha z Katedry organické a bioorganické chemie Farmaceutické fakulty Hradce Králové na téma: „Development and Structure-Activity Relationships of 3,5-Dinitrophenyl-Containing Heterocyclic Compounds as Anti-Tuberculosis Agents“. Přednáška se koná v učebně 3.016 v budově Přírodovědecké fakulty od 13 hodin.

 

Nezařazené

Nabídka studijních programů

Publikoval:

Katedra organické chemie garantuje bakalářský studijní program Bioorganická chemie a chemická biologie, na který po absolvování navazuje magisterský program stejného názvu Bioorganická chemie a chemická biologie. Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na sloučeniny s biologickou aktivitou a potenciální aplikací v medicíně.

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)

Tradičně také garantujeme navazující obor Organická chemie, jehož obsahem je syntéza nových organických sloučenin, určování jejich struktury a vztahu mezi strukturou a reaktivitou, dále se zabývá poznáním principů a mechanismů chemických dějů, přípravou nových organických molekul s požadovanými vlastnostmi pro praktické využití a jejich aplikovatelností zejména s výstupem do farmacie, biologie, chemie polymerů a chemie nových materiálů.

  Organická chemie (NMgr.)
  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

22. 10. 2019 Burza práce a vzdělávání

Publikoval:

Interaktivní výstava více než 50 nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a vysokých škol včetně UP. Zveme studenty Univerzity Palackého (i širokou veřejnost) na Burzu práce a vzdělání. Přijďte se seznámit s personalisty více než 50 nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji z nejrůznějších odvětví – počínaje zejména strojírenstvím, elektrotechnikou přes potravinářství, výrobu plastů, stavebnictví až po společnosti z oblasti dopravy a spojů, obchodu, pojišťovnictví, hotelnictví, zdravotnictví a lázeňství. Chybět nebudou ani personalisté z armády a policejních složek. Již nyní můžete aktivně ovlivnit své budoucí pracovní uplatnění – ať už domluvou na spolupráci při zpracování diplomových prací nebo už přímo nástupem do zaměstnání! Součástí akce bude poradenství při hledání zaměstnání v ČR i zemích EU. Vstup a veškeré poradenství zdarma.

Součástí akce bohatý doprovodný program.