Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

Prohlášení vedoucího katedry

Publikoval:

Vážení studenti,

Do zimního semestru, který za krátkou dobu začne, vstupujeme v poněkud nestandardní době. Tato doba se vyznačuje tím, že běžný školní rok zcela nečekaně narušila covidová pandemie, se kterou se budeme i v následujících měsících nebo i letech vyrovnávat jak v pracovním, tak osobním životě. Rád bych vás v tomto bodě ubezpečil, že pracovníci naší katedry vyvinou maximální úsilí, aby výuka v nadcházejícím semestru byla přes hrozící potíže splněna a abyste byli při práci v našich laboratořích či při výuce našich předmětů maximálně chráněni před potenciální hrozbou nákazy. Bude ovšem záležet i na vaší zodpovědnosti, zda se nám podaří v rámci plnění studijních povinností covidové nákaze vyhnout.

Krom toho je tato doba na naší univerzitě politicky nestabilní. Jistě vnímáte dění kolem vzniku nového ústavu a snažíte si udělat vlastní představu o této situaci. Naše pracoviště v této záležitosti stojí na straně vedení přírodovědecké fakulty a jejich samosprávných orgánů. Nicméně já a ani žádný z mých kolegů či kolegyň vám nechceme vnucovat své postoje, své argumenty a ani jakkoliv spojovat naše či vaše názory s pedagogickou prací. Rád bych vás ujistil, že náš vztah ke studentům i kvalita výuky je a bude oproštěna od současného dění na univerzitě.

Přeji vám v nadcházejícím semestru hodně zdraví a mnoho sil při zvládání vašeho studijního života.

Za Katedru organické chemie
Jan Hlaváč

Nezařazené

13.7.-31.8.2020 Letní studentské aktivity

Publikoval:

Konečně skončilo kolečko státních závěrečných zkoušek a obhajob a můžeme se přesunout k naší milované výzkumné práci. V laboratořích Přírodovědecké fakulty i Ústavu molekulární a translační medicíny pilně pracuje a bádá i několik studentů magisterských i bakalářských oborů v rámci naší akce „Letní studetské aktivity“. Naše katedra nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Počet míst je však omezen a proto vždy probíhá výběrové řízení, na které je potřeba se přihlásit do konce dubna stávajícího akademického roku. Pokud vás tato příležitost zaujala a chcete se přihlásit v dalším akademickém roce, pošlete svou přihlášku dle daných pokynů včas.

Nezařazené

Výsledky soutěže O cenu děkana 2020

Publikoval:

Štastné datum 7. července 2020 bylo dnem konání soutěže O cenu děkana a studenti z naší katedry i přes rekordní účast tradičně sbírali ceny.

  • 1. místo v bakalářské sekci Chemie: Šimon Orság (školitel Mgr. Jiří Hodoň, skupina Milana Urbana)
  • 2. místo v bakalářské sekci Chemie: Jan Chasák (školitelka Dr. Lucie Brulíková, skupina Lucie Brulíkové)
  • 1. místo v doktorandské sekci Chemie: Mgr. David Vanda (školitel a skupina doc. Miroslava Sourala)
  • 2. místo v doktorandské sekci Chemie: Mgr. Petra Králová (školitel a skupina doc. Miroslava Sourala)