Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

Možný scénář studia po COVID-19

Publikoval:

Přinášíme vám možnou variantu organizace studia po ukončení karantéty. Upozorňujeme, že vše je nejisté a závisí na vývoji pandemie. Sledujte proto webové stránky katedry i univerzitní, kde vznikla speciální stránka https://www.upol.cz/covid-19/

Termíny stanovené fakultně:

  Výuka v letním semestru 2019/2020 se prodlouží do 12. června 2020.

  Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky se prodlouží do 31. května 2020.

  Mezní termín pro splnění studijních povinností pro neabsolventské ročníky se prodlouží do 15. září 2020.

  Zkouškové období bude prodlouženo do mezního termínu splnění studijních povinností, tj. do 15. září 2020.

  Konkrétní termíny jsou v kompetenci pracovišť, v případě prodloužení mimořádné situace bude třeba posílit zejména druhý termín v srpnu/září.

SZZ a obhajoby na KOCH:

Byly zrušeny vypsané termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a stanovena jejich realizace ve dvou náhradních termínech:

  1. Termín – konec června – začátek července – tento termín je povinný pro všechny studenty. (Studentům, kteří vzhledem k pandemii nestihnou včas vypracovat experimentální část práce, může být udělena výjimka obhajoby závěrečné práce až ve druhém termínu, s termínem musí souhlasit školitel.)

  2. Termín – konec srpna – obhajoby prací, které nestihnou studenti vypracovat v prvním termínu / opravné termíny

Zápočet z BP nebo DIP4/DPIV – bývá obvykle udělen za odevzdání závěrečné práce. Letos vzhledem k situaci uděláme výjimku. Zápočet z těchto předmětů bude udělen po odevzdání souhrnu závěrečné práce v rozsahu A4, předpokládaným datem obhajoby (1. nebo 2. termín) a vše musí být podepsáno školitelem. Pokud bude obhajoba práce směřována až na srpnovým termín, musí být v práci výslovný souhlas školitele s obhajobou až v tomto druhém termínu. Tento souhrn prosím zašlete do 20.5.2020 doc. Souralovi (email: miroslav.soural@upol.cz), který rozhodne jako garant oboru BCHB a garant DIP4/DPIV o udělení zápočtů.

  Termín odevzdání kvalifikačních prací zůstává 3 týdny před konáním SZZ.
  Přesné termíny budou stanoveny ihned, jakmile to bude možné, budete včas informováni

Nezařazené

30. 4. 2020 termín přihlášek k letním studetským aktivitám

Publikoval:

V současné době je stále možné podávat přihlášky k letní pracovní stáži v oblasti organické syntézy v laboratořích Katedry organické chemie či Ústavu molekulární a translační medicíny. Přestože je nyní situace nejistá, výběrové řízení pro letní studentské aktivity proběhne. V případě zájmu si podejte včas elektronickou přihlášku. O výsledcích a vlastní realizaci bude katedra dle aktuální situace pandemie informovat.

Platné jsou tradiční informace:

Po jakou dobu a kdy bude aktivita probíhat:
  Po dobu nejméně 2 týdnů v průběhu měsíce června až září 2020
Kdo se může zúčastnit:
  Stávající studenti magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH.
  Studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy.
Obecné podmínky:
1. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři – vyvěšen na stránkách KOCH a to do konce měsíce dubna 2020.
Formulář obsahuje tyto údaje:
  Jméno studenta
  Obor
  Ročník
  Požadovaný termín stáže
  Preferovaný vedoucí stáže
2. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:
A) student navazujícího magisterského oboru:
  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce
B) student bakalářského oboru (2. a 3. ročník):
  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)
3. Výše odměny
  Pro akademický rok 2019/2020 je vyhrazena částka na jednoho studenta 2 000 Kč/týden.

Nezařazené

15. 3. 2020 Termín podání přihlášky na VŠ

Publikoval:

Termín pro podání přihlášky na vysoké školy a univerzity se blíží. Využijte nabídky našich oborů a přijďte studovat Bioorganickou chemii v kombinaci s chemickou biologií či Organickou chemii. .

Více o našich oborech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

29.- 30. 1. 2020 Diplomový seminář

Publikoval:

Srdečně zveme na Diplomový seminář našich studentů, kde budou představeny jejich dosavadní badatelské výsledky. Setkání se uskuteční ve středu 29. ledna v učebně 1.035 od 8 hodin a následující den taktéž od 8 hodin v učebně 1.037. Přijďte podpořit své spolužáky a kamarády.

 

Nezařazené

18.1.2020 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 18. ledna 2020. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich programech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy