Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

18. 12. 2018 prezentace bc. prací „na zkoušku“

Publikoval:

V úterý 18. 12. 2018 v učebně LP 3.005 od 8 hodin budou probíhat prezentace pregraduálních studentů Bc. oboru Bioorganická chemie a chemická biologie. Seznámit se můžete s průběžnými výsledky našich studentů, kteří budou obhajovat závěrečnou práci v červnu 2019. Milí studenti nižších ročníků využijte jedinečnou příležitost vidět „obhajoby nanečisto“. Všichni jsou zváni.

Nezařazené

14. 12. 2018 Seminář katedry

Publikoval:

V roce 2018 se naposledy setkáme na odborném semináři katedry dne 14. prosince od 8 hodin v učebně 3.003 v budově Přírodovědecké fakulty. Témata jsou vskutku zajimavá, tak neváhejte a přijďte si poslechnout nejnovější výzkum členů naší katedry. Další semináře budou navazovat i v roce 2019.

 

Nezařazené

7. 12. 2018 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 7. prosince 2018. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich oborech:

    Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
    Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
    Organická chemie (NMgr.)

    Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

23. 11. 2018 Seminář katedry

Publikoval:

Srdečně zveme všechny zájemce nejen o organickou chemii na interní seminář katedry. V pátek 23. listopadu od 8 hodin v učebně 3.003 v budově Přírodovědecké fakulty. Témata jsou vskutku zajimavá, tak neváhejte a přijďte si poslechnout nejnovější výzkum členů naší katedry.

Nezařazené

13. 11. 2018 Soutěž děkana fakulty o novoroční přání

Publikoval:

Děkan přírodovědecké fakulty každoročně vyhlašuje pro studenty a zaměstnance UP & seniory PřF soutěž o nejlepší návrh novoročního přání. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000—5.000 Kč a poukázku na 3-denní pobyt pro 2 osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Uzávěrka přijímání návrhů je stanovena na 13. listopadu 2018 do 23:59 hodin. Pro detailní informace navštivte na webu Přírodovědecké fakulty sekci studentské soutěže. Foto: vítězný návrh pro rok 2018.

Nezařazené

26. 10. 2018 Seminář katedry

Publikoval:

Srdečně zveme všechny zájemce nejen o organickou chemii na interní seminář katedry. Se svou přednáškou vystoupí prof. Jan Hlaváč, doc. Miroslav Soural, dr. Naděžda Cankařová a další. Těšíme se na vás v Ústavu molekulární a translační medicíny v pátek 26. října 2018 v 9 hodin.

Nezařazené

22. 10. 2018 Přednáška Dr. Yvan Six

Publikoval:

Svou návštěvou a přednáškou o organometalické chemii nás poctí Dr. Yvan Six z LABORATOIRE LSO, Ecole Polytechnique. Přednáška s přesným názvem „Playing with Cyclopropanes and Cyclobutanes: from Ring-Expansion Studies to Natural Product Synthesis“ proběhne dne 22.10.2018 v posluchárně LP-2005 v budově Přírodovědecké fakulty UP (17. listopadu) ve 14 hodin. Slovy organizátora návštěvy dr. Jirky Pospíšila – přijďte, bude to cool – vás všechny srdečně zveme.

Nezařazené

17. 9. – 10. 12. 2018 Témata Oborových seminářů „OBS“

Publikoval:

Celý zimní semestr mohou studenti oboru Bioorganická chemie a chemická biologie čerpat zážitky a znalosti ve vybraných Oborových seminářích tzv. OBS. Chcete-li si rozšířit přehled, kde všude se setkáváme s chemií a zajímají-li vás témata jako Přírodní látky v moderní farmacii, Antituberkulotika v současné medicíně či jaká je cesta Od léku k droze můžete nás také navštívit. Pokud je volná židle a zájem posluchače, jste vždy vítání. Zde je celkový seznam témat.