Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

1.7.-31.8.2018 Letní studentské aktivity

Publikoval:

Léto je v plném proudu a v našich laboratořích na Přírodovědecké fakultě i Ústavu molekulární a translační medicíny pilně pracuje a bádá pět studentů magisterských i bakalářských oborů v rámci naší akce „Letní studetské aktivity“. Naše katedra nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Počet míst je však omezen a proto vždy probíhá výběrové řízení, na které je potřeba se přihlásit do konce dubna stávajícího akademického roku. Pokud vás tato příležitost zaujala a chcete se přihlásit v dalším akademickém roce, pošlete svou přihlášku dle daných pokynů včas.

Nezařazené

28. 6. 2018 Výsledky „Talentovaný student“

Publikoval:

Vedoucí katedry prof. Jan Hlaváč udělil titul „Talentovaný student“ pro akademický rok 2017/2018 studentce Patricii Trapani za vynikající studijní i výzkumné výsledky. Patricie je součástí výzkumné skupiny doc. Miroslava Sourala, kde pracovala na projektu s názvem „Příprava a cyklizační reakce vybraných fenacylderivátů“. Svými výsledky z diplomové práce uchvátila nejen v rámci naší katedry, ale zazářila na letošní soutěži „Ceně děkana“, kde získala 2. místo v magisterské sekci Chemie. Gratulujeme!!!

Nezařazené

26. 6. 2018 Obhajoba rigorózní práce

Publikoval:

Zveme všechny zájemce o organickou chemii na přednášku konanou u příležitosti obhajoby rigorózní práce naší kolegyně dr. Naděždy Cankařové. Obhajoba s názvem práce „Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči” se koná v úterý 26. června 2018 v 10 hodin v učebně 3.005 v prostorách Přírodovědecké fakulty.

Nezařazené

15. 6. 2018 Veletrh vědy a výzkumu

Publikoval:

V pátek 15. června 2018 se na vás těšíme na tradičním Veletrhu Vědy a výzkumu. Každoroční akce se koná v pátek v prostorách Přírodovědecké fakulty a v sobotu, kdy už bude pokračovat pouze v pevnosti poznání. Vstup na akci je zdarma a zjistit můžete, že nejen chemie není nuda, ale zábava a radost. Najít nás můžete hned na dvou stanovištích. Budeme tradičně na chodbách fakulty, kde si můžete vyzkoušet řadu experimentů. A pro odvážnější srdcaře organické chemie bude připravená plně vybavená organická laboratoř s pokročilejšími experimenty. Máte se na co těšit. Tak přijďte, my tu budeme.


foto: pevnostpoznani.cz

Nezařazené

30. 5. 2018 Obhajoby Diplomových prací

Publikoval:

Ve středu 30. května 2018 proběhne slavnostní Obhajoba Diplomových prací oborů Organická chemie a Bioorganická chemie a chemická biologie. Všichni zájemci jsou srdečně zváni od 8 hodin v zasedací místnosti 6.014 v prostorách děkanátu PřF. Detailní seznam přednášejících po rozkliknutí obrázku.