Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

31. 3. 2019 Termín přihlášek O Cenu Alfreda Badera

Publikoval:

Do 31. března 2019 lze podávat přihlášky O Cenu Alfred Badera pro mladé vědce do 36 let věku v oborech bioanorganická a bioorganická chemie. Praktické informace k podání přihlášky naleznete  na stránkách České společnosti chemické.

  Česká společnost chemická předává cenu s názvem Cena Alfreda Badera.
  Cena je udělována jako odměna a uznání vědci s českým občanstvím za vynikající výsledky ve výzkumu v organické, bioorganické a bioanorgické chemii.
  Kandidát na udělení Ceny nedosáhne 36 let v roce uzávěrky soutěže.
  Cena je udělována každoročně. Cena nemusí být udělena, pokud Komise nenalezne odpovídajícího kandidáta.
  Komise pro udělení Ceny je jmenována Českou společností chemickou.
  Cena se předává na shromáždění České společnosti chemické. Oceněný kandidát je zavázán přednést u příležitosti předání Ceny přednášku o svých výsledcích, za něž byla Cena udělena.
  Nositel Ceny je zavázán zpracovat výsledky, za něž byla udělena Cena, do formy referátu v českém jazyce pro zveřejnění v časopise, který vydává Česká společnost chemická.
  Cena sestává z peněžní odměny ve výši 4000 USD a diplomu. Odměněnému nositeli Ceny budou proplaceny tuzemské cestovní náklady spojené s převzetím Ceny.
  Prostředky pro udělování Ceny jsou poskytovány Dr.Alfredem Baderem. Za správu prostředků je odpovědná Česká společnost chemická.
  Přihlášky do konkursu na udělení Ceny jsou zasílány sekretariátu České společnosti chemické písemně. Přihláška musí být odeslána před publikovanou uzávěrkou. Přihláška obsahuje souhrn výsledků práce kandidáta, krátký životopis a separáty (kopie) vědeckých publikací. Doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány.

Informace převzaty z webu České společnosti chemické www.csch.cz

Nezařazené

4. – 7. 2. 2019 Kurz Syntézy na pevné fázi

Publikoval:

Letní semestr začíná až následující týden, ale u nás se již pilně pracuje v laboratoři v rámci kurzu „Organická syntéza na pevné fázi“ pod vedením Patricie Trapani. Výuka probíhá vždy blokově po dobu čtyř celých dnů. Aktuální termín připadá na 4. – 7. února v laboratořích 2.06 a 2.07 v Ústavu molekulární a translační medicíny..

Nezařazené

19. 1. 2019 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 7. prosince 2018. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich oborech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy

Nezařazené

18. 12. 2018 prezentace bc. prací „na zkoušku“

Publikoval:

V úterý 18. 12. 2018 v učebně LP 3.005 od 8 hodin budou probíhat prezentace pregraduálních studentů Bc. oboru Bioorganická chemie a chemická biologie. Seznámit se můžete s průběžnými výsledky našich studentů, kteří budou obhajovat závěrečnou práci v červnu 2019. Milí studenti nižších ročníků využijte jedinečnou příležitost vidět „obhajoby nanečisto“. Všichni jsou zváni.

Nezařazené

14. 12. 2018 Seminář katedry

Publikoval:

V roce 2018 se naposledy setkáme na odborném semináři katedry dne 14. prosince od 8 hodin v učebně 3.003 v budově Přírodovědecké fakulty. Témata jsou vskutku zajimavá, tak neváhejte a přijďte si poslechnout nejnovější výzkum členů naší katedry. Další semináře budou navazovat i v roce 2019.

 

Nezařazené

7. 12. 2018 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 7. prosince 2018. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich oborech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy