Prohlášení vedoucího katedry

Barbora LEMROVÁ

Vážení studenti,

Do zimního semestru, který za krátkou dobu začne, vstupujeme v poněkud nestandardní době. Tato doba se vyznačuje tím, že běžný školní rok zcela nečekaně narušila covidová pandemie, se kterou se budeme i v následujících měsících nebo i letech vyrovnávat jak v pracovním, tak osobním životě. Rád bych vás v tomto bodě ubezpečil, že pracovníci naší katedry vyvinou maximální úsilí, aby výuka v nadcházejícím semestru byla přes hrozící potíže splněna a abyste byli při práci v našich laboratořích či při výuce našich předmětů maximálně chráněni před potenciální hrozbou nákazy. Bude ovšem záležet i na vaší zodpovědnosti, zda se nám podaří v rámci plnění studijních povinností covidové nákaze vyhnout.

Krom toho je tato doba na naší univerzitě politicky nestabilní. Jistě vnímáte dění kolem vzniku nového ústavu a snažíte si udělat vlastní představu o této situaci. Naše pracoviště v této záležitosti stojí na straně vedení přírodovědecké fakulty a jejich samosprávných orgánů. Nicméně já a ani žádný z mých kolegů či kolegyň vám nechceme vnucovat své postoje, své argumenty a ani jakkoliv spojovat naše či vaše názory s pedagogickou prací. Rád bych vás ujistil, že náš vztah ke studentům i kvalita výuky je a bude oproštěna od současného dění na univerzitě.

Přeji vám v nadcházejícím semestru hodně zdraví a mnoho sil při zvládání vašeho studijního života.

Za Katedru organické chemie
Jan Hlaváč