13.7.-31.8.2020 Letní studentské aktivity

Barbora LEMROVÁ

Konečně skončilo kolečko státních závěrečných zkoušek a obhajob a můžeme se přesunout k naší milované výzkumné práci. V laboratořích Přírodovědecké fakulty i Ústavu molekulární a translační medicíny pilně pracuje a bádá i několik studentů magisterských i bakalářských oborů v rámci naší akce „Letní studetské aktivity“. Naše katedra nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Počet míst je však omezen a proto vždy probíhá výběrové řízení, na které je potřeba se přihlásit do konce dubna stávajícího akademického roku. Pokud vás tato příležitost zaujala a chcete se přihlásit v dalším akademickém roce, pošlete svou přihlášku dle daných pokynů včas.