Katedra organické chemie » Stáže a praxe

Stáže a praxe

Katedra organické chemie dlouhodobě klade důraz na vytvoření vztahu a kontaktů svých studentů s možnými zaměstnavateli nejen v rámci České republiky. Vedle povinné třítýdenní praxe v rámci bakalářského studia studenti aktivně využívají i možnosti krátkodobých stáží ve spolupracujících firmách. Příprava na uplatnění absolventa našich oborů probíhá i v teoretické rovině, kdy v rámci námi garantovaného předmětu Bez praxe do praxe I a II studenti získávají znalosti v oblasti „ucházení se o zaměstnání“, a to od sepisování životopisu až po přijímací pohovor nanečisto.

Přírodovědecká fakulta každoročně pořádá veletrh Okno do praxe, kde se studenti prostřednictvím moderované diskuze se zástupci zaměstnavatelů mohou seznámit s možností uplatnění v oboru, nabídkou brigád, stáží či trainee programů, vyzkoušet si přijímací pohovor v českém či anglickém jazyce přímo s personalisty či doplnit informace k získávání práce.