Katedra organické chemie » Autorské nečasopisecké publikace

Autorské nečasopisecké publikace

Vyhledat jiné publikace

Stýskala, J.; Cankař, P.; Hradil, P.
Method of preparing 6-amino-2,3-difluorobenzonitrile
patent , CZ 309045 B6 , Úřad průmyslového vlastnictví, 2021.

Šamšulová, V.; Stýskala, J.; Cankař, P.; Hradil, P.
Process for the preparation of 4(1H)-quinolone derivative
patent , CZ 308625 B6 , Úřad průmyslového vlastnictví, 2020.

Burglova, K.; Petráček, M.; Přichystalová, H.; Hradil, P.; Soural, M.; Hlaváč, J.
3-Hydroxy-2-phenylquinoline-4(1H)-one derivatives with increased solubility, the method of their preparation and use
patent , 307534 , Ústav molekulární a translační medicíny, 2018.

Soural, M.; Hlavac, J.; Hradil, P.
2-​Phenyl-​3-​hydroxyquinolin-​4(1H)​-​one-​8-​carboxamide derivatives, process for their preparation and use
patent , CZ304527 , Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

Krejčí, P.; Hradil, P.; Hlaváč, J.; Hajdúch, M.
Derivatives of 2-phenyl-3-hydroxyquinoline-4(1H)-one and methods of their preparation and utilization
patent , EP 2064200 , Palacký Univerzity, 2013.

Krejčí, P.; Hradil, P.; Hlaváč, J.; Hajdúch, M.
Derivatives 2-phenyl-3-hydroxyquinoline-4(1H)-ones and methods of their preparation and utilization
patent , US 8,299,092,B2 , Palacký University, 2012.

Soural, M.; Hlaváč, J.; Hradil, P.
Efficient method of biotinylation of amino compounds using solid phase synthesis for affinity chromatography needs
patent , CZ 302669 , Univerzita Palackého, 2011.

Soural, M.; Hlaváč, J.; Hradil, P.
Efficient method of biotinylation of compounds containing carboxyl group using solid phase synthesis for affinity chromatography needs
patent , CZ 302510 , Univerzita Palackého, 2011.

Soural, M.; Hlaváč J.; Hradil, P.
2-Phenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on-8-carboxamides, their use and method of preparation
patent , 2010-476 , Univerzita Palackého, 2010.

Hradil, P.
Modern methods of organic synthesis in reaction schemech
kniha, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2007.