Katedra organické chemie » Výzkumné skupiny

Výzkumné skupiny


Jan Hlaváč

syntetická metodologie, molekulární diagnostika, léčiva


Lucie Brulíková

medicinální chemie, antituberkulotika


Petr Cankař

syntéza inhibitorů kinas, katalýza tranzitními kovy, multikomponentní reakce


Jiří Pospíšil

chemie přírodních látek, divergentní syntéza, vývoj reagentů


Miroslav Soural

syntéza na pevné fázi, biologicky aktivní heterocykly


Milan Urban

přírodní látky, cytostatika, medicinální chemie


Ondřej Kováč

syntetická metodologie, syntéza přírodních produktů, enzymatická syntéza