Katedra organické chemie » Výzkumná skupina

Výzkumná skupina Miroslava Sourala

Členové

 • Miroslav Soural (vedoucí skupiny)
 • Petra Králová (vědecký pracovník)
 • Barbora Lemrová (akademický pracovník)
 • Soňa Krajčovičová (vědecký pracovník)
 • Michaela Tkadlecová (vědecký pracovník)
 • Veronika Ručilová (vědecký pracovník)
 • Kateřina Žáková (Mgr. student)
 • Berenika Masaryk (Mgr. student)
 • Lukáš Vašinka (Mgr. student)
 • Matyáš Jirka (Bc. student)
 • Kristýna Sedláčková (Bc. student)
 • Taťána Pálová (Bc. student)

Přehled výzkumných témat

 • příprava a modifikace heterocyklických sloučenin (syntéza v roztoku, syntéza na pevné fázi)
 • příprava modulátorů a degradérů vybraných biologických cílů (malé molekuly, konjugáty)

Publikace

 • Tkadlecová, M.; Lemrová, B.; Soural, M.
  Synthesis of Polysubstituted Pyridines and Pyrazines via Truce-Smiles Rearrangement of Amino Acid-based 4-Nitrobenzenesulfonamides
  J. Org. Chem. 2023, 88, 5, 3228-3237. DOI: 10.1021/acs.joc.2c03025

 • Řezníčková, E.; Krajčovičová, S.; Peřina, M.; Kovalová, M.; Soural, M.; Kryštof, V.
  Modulation of FLT3-ITD and CDK9 in acute myeloid leukaemia cells by novel proteolysis targeting chimera (PROTAC)
  Eur. J. Med. Chem. 2022, 243, -, 114792. DOI: 10.1016/j.ejmech.2022.114792

 • Vanda, D.; Canale, V.; Chaumont-Dubel, S.; Kurczab, R.; Satała, G.; Koczurkiewicz, P.; Krawczyk, M.; Pietruś, W.; Blicharz, K.; Pękala, E.; Bojarski, A.; Popik, P.; Marin, P.; Soural, M.; Zajdel, P.
  Imidazopyridine-based 5-HT6 receptor neutral antagonists: impact of N1-benzyl and N1-phenylsulfonyl fragments on different receptor conformational state
  J. Med. Chem. 2021, 64, 2, 1180-1196. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.0c02009

 • Kriegelsteinová, P.; Lemrová, B.; Ručilová, V.; Soural, M.
  Copper-free solid-phase synthesis of triazolo[1,5-a][1,4]diazepin-6-ones
  Adv. Synth. Catal. 2021, 363, 4, 1112-1119. DOI: 10.1002/adsc.202001403

 • Krajčovičová, S.; Jorda, R.; Vanda, D..; Soural, M.; Kryštof, V.
  1,4,6-Trisubstituted imidazo[4,5-c]pyridines as inhibitors of Bruton’s tyrosine kinase
  Eur. J. Med. Chem. 2021, 211, -, 113094 (1-10). DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.113094

Volná témata BP a DP

 • Závěrečné práce jsou směřovány buďto do oblasti syntetických metod použitelných pro přípravu heterocyklů, nebo do oblasti medicinální chemie (zejména příprava inhibitorů proteinových kináz či inhibitorů skládání tubulinu). V případě zájmu vypracovávat téma v rámci výzkumné skupiny neváhejte kontaktovat kteréhokoliv z jejích aktuálních členů. Více o skupině: https://souralgroup.com