Katedra organické chemie » Komerční spolupráce

Komerční spolupráce

Katedra organické chemie Univerzity Palackého v Olomouci nabízí vlastní chemické sloučeniny pro komerční využití či zakázkový smluvní výzkum syntézy konkrétní látky. Naše vybavení umožňuje přípravu sloučenin různého charakteru, isolaci sloučenin ze směsi látek, identifikaci či charakterizaci organických molekul pomocí různých analytických metod. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Seznam již řešeného smluvního výzkumu:

Příprava standardů, optimalizace syntéz a ověřování a vývoj technologií dle zadání v Scale Up Laboratory v Olomouci, jehož hlavním cílem je realizace technologického vývoje, přenosu a komercializace, jakož i výroba malého objemu v organické chemii.

Návrh řešení syntézy nových molekul a zakázkový výzkum syntézy zadaného chemického intermediátu pro chemicko-farmaceutickou společnost Farmak s.r.o,  zaměřenou na výrobu generických léčiv.

Vývoj produktů ke stanovení ukazatelů vody v akváriích i zahradních rybníčcích pro firmu DAJANA PET zabývající se sladkovodní i mořskou akvaristikou. Konkrétně pH test k přesnému stanovení hodnoty pH, KH test k měření karbonátové tvrdosti vody, GH test k určení celkové tvrdosti vody a test ke stanovení dusičnanů ve vodě. Všechny produkty jsou komerčně dostupné a úspěšné na trhu.

Vývoj nepěnivých odmašťovacích prostředků, vývoj prostředků na čištění cisteren od polymerů pro společnost REMACHEM, která nabízí produkty vysoce účinné průmyslové chemie nové generace.

Optimalizace zadané technologie pro švýcarskou firmu AZAD Pharma AG zabývající se prodejem a marketingem tzv. API látek (Active Pharmaceutical Ingredients) a dalším vývojem již hotových léčiv.

Vývoj originálních látek na zakázku pro Slovenskou poľnohospodárskou univerzitu v Nitre.

Identifikace neznámých rozkladných látek ve vzorku očních kapek pro společnost TEVA farmaceutickým výrobcem generických léčiv.

Návrhy technologických řešení pro snížení obsahu olova v roztocích solí, spolupráce při návrhu anorganických technologií s firmou Macco Organiques s.r.o, věnující se výrobě a distribuci minerálních solí pro infuzní a dialyzační roztoky, léčiva, biotechnologii a další.

Měření látek IČ spektrometrem. Zkoušení identifikace surovin, meziproduktů a léčivých látek na zařízení FTIF Nicolet iN10 pro farmaceutickou společnost Alven Laboratories zaměřenou na výzkum a výrobu originálních i generických API látek.

Návrh a vývoj zadaných technologií pro průmyslové měřítko pro firmu MIRIYA Pharma GmbH.

Příprava standardů nesmrtících bojových látek pro Univerzitu Obrany Vyškov.