Katedra organické chemie » Detail závěrečné práce

Detail závěrečné práce

Přehled závěrečných prací

Název práce: Asymetrická organokatalitická příprava ligandů vhodných pro přípravu homochirální propargylalkoholů
Vedoucí: doc Pospíšil
Student:
Typ: Bc. / Mgr.
Obor: Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie
Stav: Vypsané téma
Anotace v PDF: