doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

Jakub Stýskala

Docent
Tel: 585 634 466
E-mail: Jakub.Styskala@upol.cz
Pracovna KOCH: 3.020 – PřF 17. listopadu 12

Nejnovější časopisecké publikace

 • Zálešák, F.; Slouka, J.; Stýskala, J.
  General Synthesis of 1-Aryl-6-azaisocytosines and Their Utilization for the Preparation of Related Condensed 1,2,4-Triazines
  Molecules 2019, 24, 19, 3558(1-13). DOI: 10.3390/molecules24193558
  Prohlédnout záznam
 • Tranová, L.; Buček, J.; Zatloukal, M.; Cankař, P.; Stýskala, J.
  Synthesis of [15N4]purine labelled cytokinin glycosides derived from zeatins and topolins with 9-β-D, 7-β-D-glucopyranosyl, or 9-β-D-ribofuranosyl group
  J. Label. Compd. Radiopharm. 2019, 62, 3, 118-125. DOI: 10.1002/jlcr.3702
  Prohlédnout záznam
 • Lasák, P.; Motyka, K.; Kryštof, V.; Stýskala, J.
  Synthesis, Bacteriostatic and Anticancer Activity of Novel Phenanthridines Structurally Similar to Benzo[c]phenanthridine Alkaloids
  Molecules 2018, 23, 9, 2155/1-2155/24. DOI: 10.3390/molecules23092155
  Prohlédnout záznam
 • Plačková, L.; Oklestková, J.; Pospíšková, K.; Poláková, K.; Buček, J.; Stýskala, J.; Zatloukal, M.; Šafařík, I.; Zbořil, R.; Strnad, M.; Doležal, K.,
  Microscale magnetic microparticle-based immunopurification of cytokinins from Arabidopsis root apex
  The Plant Journal 2017, 89, 5, 1065-1075. DOI: 10.1111/tpj.13443
  Prohlédnout záznam
 • Novosád, D; Stýskala, J.
  Analogs of biologically active compounds IX. Synthesis of several new uracil and pteridine 6-azaanalogs based on cyclization of arylhydrazones derived from mesoxalic acid
  Arkivoc 2017, NA, v, 129-140. DOI: 10.24820/ark.5550190.p010.123
  Prohlédnout záznam

Přehled všech časopiseckých publikací autora

Nejnovější nečasopisecké publikace

 • Stýskala, J.; Cankař; Bednář, P.
  Preparation of standards for monitoring chemical warfare agents, their precursors and metabolites
  61. Zjazd Chemikov, September 7 – 11, 2009, Vysoké Tatry, Tatranské Matliare (Slovensko), poster, ChemZi 5/9, 197, 2009, .
  Prohlédnout záznam
 • Stýskala, J.; Cankař; Bednář, P.
  Preparation of standards for monitoring chemical warfare agents, their precursors and metabolites
  61. Zjazd Chemikov, 2009, Vysoké Tatry, Tatranské Matliare (Slovensko), poster, ChemZi 5/9, 197, 2009, .
  Prohlédnout záznam
 • Stýskala, J.; Pavlásková, M.; Slouka, J.
  Synthesis of 3-N-substituted derivatives of 6-azalumazine
  60. sjezd chemických společností, September 1 – 4, 2008, Olomouc (Česká republika), poster, Chem. Listy 2008, 102, 698, .
  Prohlédnout záznam

Přehled všech nečasopiseckých publikací autora