prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

Pavel Hradil

Zástupce pro komerční aktivity
Tel: 585 634 410
E-mail: Pavel.Hradil@upol.cz
Pracovna KOCH: 3.015 – PřF 17. listopadu 12
Výzkumná skupina

Nejnovější časopisecké publikace

 • Hudec, J.; Mojzis, J.; Habanova, M.; Saraiva, J. A.; Hradil, P.; Liptaj, T.; Kobida, L.; Haban, M.; Holovicova, M. Zvercova, D.
  In vitro cytotoxic effects of secondary metabolites present in Sarcopoterium Spinosum L.
  Applied Sciences 2021, 11, 11, 5300(1-11). DOI: 10.3390/app11115300
  Prohlédnout záznam
 • Rehulka, J.; Vychodilova, K.; Krejci, P.; Gurska, S.; Hradil, P.; Hajduch, M.; Dzubak, P.; Hlavac, J.
  Fluorinated Derivatives of 2-Phenyl-3-Hydroxy-4(1H)-Quinolinone as Tubulin Polymerization Inhibitors.
  Eur. J. Med. Chem. 2020, 192, -, 192, 112176. DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112176.
  Prohlédnout záznam
 • Králová, V.; Soural, M.; Horák, R.; Hradil, P.
  Convenient Synthesis of Furo[3,​2-​b]​quinolin-​4(1H)​-​ones
  Synlett 2020, 31, 9, 911-915. DOI: 10.1055/s-0039-1691743
  Prohlédnout záznam
 • Šamšulová, V.; Poláková, M.; Horák, R.; Šedivá, M.; Kvapil, L.; Hradil, P.
  Synthetic approach to novel glycosyltriazole-3-hydroxyquinolone conjugates and their antimicrobial properties
  J. Mol. Struct. 2019, 1177, -, 16-25. DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.09.030
  Prohlédnout záznam
 • Rozsypal, T.; Grepl, M.; Hradil, P.; Kobliha, Z.; Halamek, E.
  Tris(2-​chloroethyl)​amine isomerization and subsequent spectrophotometric determination using sulfonephthaleins
  Res. Chem. Interm. 2018, 2018, 3, 1579-1595. DOI: DOI:10.1007/s11164-017-3186-y
  Prohlédnout záznam

Přehled všech časopiseckých publikací autora

Nejnovější nečasopisecké publikace

 • Stýskala, J.; Cankař, P.; Hradil, P.
  Method of preparing 6-amino-2,3-difluorobenzonitrile
  patent, CZ 309045 B6, Úřad průmyslového vlastnictví, 2021.
  Prohlédnout záznam
 • Šamšulová, V.; Stýskala, J.; Cankař, P.; Hradil, P.
  Process for the preparation of 4(1H)-quinolone derivative
  patent, CZ 308625 B6, Úřad průmyslového vlastnictví, 2020.
  Prohlédnout záznam
 • Burglova, K.; Petráček, M.; Přichystalová, H.; Hradil, P.; Soural, M.; Hlaváč, J.
  3-Hydroxy-2-phenylquinoline-4(1H)-one derivatives with increased solubility, the method of their preparation and use
  patent, 307534, Ústav molekulární a translační medicíny, 2018.
  Prohlédnout záznam

Přehled všech nečasopiseckých publikací autora