prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

Pavel Hradil

Zástupce pro komerční aktivity
Tel: 585 634 410
E-mail: Pavel.Hradil@upol.cz
Pracovna KOCH: 3.015 – PřF 17. listopadu 12
Výzkumná skupina

Nejnovější časopisecké publikace

 • Šamšulová, V.; Poláková, M.; Horák, R.; Šedivá, M.; Kvapil, L.; Hradil, P.
  Synthetic approach to novel glycosyltriazole-3-hydroxyquinolone conjugates and their antimicrobial properties
  J. Mol. Struct. 2019, 1177, -, 16-25. DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.09.030
  Prohlédnout záznam
 • Rozsypal, T.; Grepl, M.; Hradil, P.; Kobliha, Z.; Halamek, E.
  Tris(2-​chloroethyl)​amine isomerization and subsequent spectrophotometric determination using sulfonephthaleins
  Res. Chem. Interm. 2018, 2018, 3, 1579-1595. DOI: DOI:10.1007/s11164-017-3186-y
  Prohlédnout záznam
 • Burglova, K.; Rylova, G.; Markos, A.; Prichystalova, H.; Soural, M.; Petracek, M.; Medvedikova, M.; Tejral, G.; Sopko, B.; Hradil, P.; Dzubak, P.; Hajduch, M.; Hlavac, J.
  Identification of Eukaryotic Translation Elongation Factor 1-​α 1 Gamendazole-​Binding Site for Binding of 3-​Hydroxy-​4(1H)​-​quinolinones as Novel Ligands with Anticancer Activity
  J. Med. Chem. 2018, 61, 7, 3027-3036. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b00078
  Prohlédnout záznam
 • Trapani, P.; Kvapil, L.; Hradil, P.; Soural, M.
  Use of Phenacylthiosalicylates for the Preparation of 3-Hydroxybenzo[b]thiophene Derivatives
  Synlett 2018, 29, 6, 810-814. DOI: 10.1055/s-0036-1591875
  Prohlédnout záznam
 • Tomanová, M.; Jedinák, L.; Košař, J.; Kvapil, L.; Hradil, P.; Cankař, P.
  Synthesis of 4-substituted pyrazole-3,5-diamines via Suzuki–Miyaura coupling and iron-catalyzed reduction
  Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 48, 10200–10211. DOI: 10.1039/c7ob02373a
  Prohlédnout záznam

Přehled všech časopiseckých publikací autora

Nejnovější nečasopisecké publikace

 • Burglova, K.; Petráček, M.; Přichystalová, H.; Hradil, P.; Soural, M.; Hlaváč, J.
  3-Hydroxy-2-phenylquinoline-4(1H)-one derivatives with increased solubility, the method of their preparation and use
  patent, 307534, Ústav molekulární a translační medicíny, 2018.
  Prohlédnout záznam
 • Soural, M.; Hlavac, J.; Hradil, P.
  2-​Phenyl-​3-​hydroxyquinolin-​4(1H)​-​one-​8-​carboxamide derivatives, process for their preparation and use
  patent, CZ304527, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
  Prohlédnout záznam
 • Krejčí, P.; Hradil, P.; Hlaváč, J.; Hajdúch, M.
  Derivatives of 2-phenyl-3-hydroxyquinoline-4(1H)-one and methods of their preparation and utilization
  patent, EP 2064200, Palacký Univerzity, 2013.
  Prohlédnout záznam

Přehled všech nečasopiseckých publikací autora