Katedra organické chemie » Výzkumná skupina

Výzkumná skupina Jana Hlaváče

Členové

 • Jan Hlaváč (vedoucí skupiny)
 • Pavel Hradil (akademický pracovník)
 • Petra Jedináková (vědecký pracovník)
 • Kristýna Vychodilová (akademický pracovník)
 • Vanesa Giménez Navarro (vědecký pracovník)
 • David Milićević (vědecký pracovník)
 • Martin Porubský (vědecký pracovník)
 • Eliška Matúšková (Bc.student)
 • Andrea Jeřábková (Bc.student)
 • Julie Rožková (Bc.student)

Přehled výzkumných témat

 • Syntéza a studium nových sloučenin s protinádorovou aktivitou
 • Syntéza a studium nových sloučenin s antimikrobiální aktivitou
 • Syntéza a studium nových inhibitorů β-lactamasy
 • Vývoj nových syntetických postupů
 • Vývoj nových konjugačních reakcí pro značení biomolekul
 • Výzkum nových fluorescenčních sond a značek pro použití in-vitro
 • Více informací

Publikace

 • Jedináková, P.; Šebej, P.; Slanina, T.; Klán, P.; Hlaváč, J.
  Study and application of noncatalyzed photoinduced conjugation of azides and cycloocta-1,2,3-selenadiazoles
  Chem. Commun. 2016, 52, -, 4792-4795. DOI: 10.1039/C6CC01789D

 • Burglova, K.; Okorochenkov, S.; Hlavac, J.
  Efficient route to deuterated aromatics by the deamination of anilines
  Org. Lett. 2016, 18, 14, 3342-3345. DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01438

 • Okorochenkov, S.; Burglová, K.; Popa, I.;Hlaváč, J.
  Solid-Supported Hydrazone of 4-(4′-Formyl-3′-methoxyphenoxy)butyric Acid As a New Traceless Linker for Solid-Phase Synthesis
  Org. Lett. 2015, 17, 2, 180-183. DOI: 10.1021/ol5034223

Volná témata BP a DP

 • Syntéza konjugátů stávajících antibiotik jako nových antimikrobiálních terapeutik
 • Vývoj nových kancerostatik na bázi ligandů interagujících s elongačním faktorem
 • (Foto)chemicky iniciované konjugace biomolekul s nízkomolekulárními látkami
 • Vývoj nových fluorescenčních systémů pro detekci vybraných biomolekul a jejich přeměn