Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Buzgo, M.; Greplová, J.; Soural, M.; Bezděková, D.; Míčková, A.; Kofroňová, O.; Benada, O.; Hlaváč, J.; Amler, E.
Název práce v češtině: PVA imunonanovlákna s kontrolovaným rozpadem
Název práce v angličtině: PVA immunonanofibers with controlled decay
Klíčová slova v češtině: Chemická modifikace, elektrospinning, imunonanovlákna
Klíčová slova v angličtině: Chemical modification, electrospinning, immunonanofibers
Abstrakt česky: Díky svým unikátním vlastnostem jsou nanovlákenné materiály často využívány v důležitých biomedicinálních aplikacích. V tomto článku je popsána biofunkcionalizace nanovlákenného polyvinylakoholu (PVA) specifickými protilátkami. Strategie je založena na řízené acylaci PVA nanovláken biotinem přes PEG raménko a následné konjugaci takto získaného materiálu se systémem avidin-protilátka. Modifikovaná PVA nanovlákna se vyznačují sníženou degradací, která může být řízena v závislosti na stupni acylace.
Abstrakt anglicky: Nanofibers are employed in crucial biomedical applications owing to their unique properties, including an enormous surface-to-volume ratio. Here, we report the biofunctionalization of polyvinyl alcohol (PVA) nanofibers by specific antibodies. This approach is built on regulated acylation of PVA nanofibers by polyethylene glycol with biotin (PEG-b) linker and sequence-specific binding of avidin-antibody conjugate. We have successfully demonstrated a chemically modified PVA-PEG-b, where the modification by the PEG-b linker resulted in the altered decay of nanofibers. Additionally, our studies on two different models indicate that the bound avidin-antibody conjugate was active. The first model was based on the binding of transferrin to immobilized anti-transferrin, and the second system was based on the recognition and binding of β1 integrin localized on mesenchymal stem cells resulting in their improved adhesion to PVA-PEG-b nanofibers. Our findings suggest that this is a versatile model for the preparation of PVA-based immuno-nanofibers whose decay can be controlled.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: Polymer
Rok: 2015
Svazek (ročník): 77
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: –
Strana od-do: 387-398

ISSN časopisu: 0032-3861
Vydavatel: Elsevier
Způsob financování: RVO 61388971, Granty grantové agentury Karlovy Univerzity (270513, 330611, 545313, 1228214, 1262414, 648112, 626012, P36), GAČR