Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Fülöpová, V.; Soural, M.
Název práce v češtině: Dobývání chemického prostoru: Aplikace 2/4-Nitrobenzensulfonamidů v syntéze na pevné fázi
Název práce v angličtině: Mining the Chemical Space: Application of 2/4-Nitrobenzenesulfonamides in Solid-Phase Synthesis
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: Fukuyama alkylace, Fukyama-Mitsunobu alkylace, 2-nitrobenzensulfonyl chlorid, 4-nitrobenzensulfonyl chlorid, protektivní skupina, N-arylace, C-arylace, přesmyk, syntéza na pevné fázi
Klíčová slova v angličtině: Fukuyama alkylation, Fukuyama-Mitsunobu alkylation, 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, Protective group, Rearrangement, C-arylation, N-arylation, Solid-phase synthesis
Abstrakt česky: Imobilizované benzensulfonamidy připravené z primárních nebo sekundárních aminů a 2/4-nitrobenzensulfonyl chloridů byly využity jako klíčové intermediáty pro různé transformace zahrnující neobvyklé přesmyky. Takto byla připravena celá řada sloučenin založených na tzv. privilegovaných skeletech . Jednotlivé chemické přístupy jsou sumarizované v tomto přehledovém článku.
Abstrakt anglicky: Polymer-supported benzenesulfonamides prepared from various immobilized primary amines and 2/4-nitrobenzenesulfonyl chloride have been used as key intermediates in different chemical transformations, including unusual rearrangements to yield number of diverse privileged scaffolds. This review summarizes individual strategies in their application to date.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: ACS Comb.Sci.
Rok: 2015
Svazek (ročník): 17
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 10
Strana od-do: 570-591

Q1: ne

ISSN časopisu: 2156-8952
Vydavatel: ACS
Způsob financování: CZ.1.07/2.3.00/30.0060, IGA_PrF_2014018, IGA_PrF_2015_007, LO1304