Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Funk, P.; Motyka, K.; Džubák, P.; Znojek, P.; Gurská, S.; Kusz, J.; McMaster, C.; Hajdúch, M.;Soural, M.
Název práce v češtině: Příprava 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on-5-karboxamidů jako potenciálních protinádorových a fluorescenčních činicel
Název práce v angličtině: Preparation of 2-Phenyl-3-hydroxyquinoline-4(1H)-one-5-carboxamides as Potential Anticancer and Fluorescence Agents
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: hydroxychinolony, cytotoxicita, fluorescence
Klíčová slova v angličtině: hydroxyquinolinones, cytotoxicity, fluorescence
Abstrakt česky: Práce popisuje syntetickou cestu vedoucí k derivátům 3-hydroxychinolin-4(1H)-onům obsahujícím karboxamidovou skupinu v poloze 5. Přístup k těmto látkám byl inspirován syntézou dříve studovaných analog, nicméně musela být vyvinuta alternativní cesta využívající bis-fenacylestery kys. 3.aminoftalové. Cílové sloučeniny i jejich prekurzory byly testovány proti vybraným nádorovým buňkám a byly studovány i jejich fluorescenční vlastnosti. Získaná data byla dána do souvislostí se strukturními analogy popsanými dříve.
Abstrakt anglicky: Synthesis of 3-hydroxyquinoline-4(1H)-one derivatives bearing substituted phenyl in position 2 and variously substituted carboxamide group in position 5 is described, with use of 3-nitrophthalic anhydride, -haloketones and primary amines as the starting materials. The synthetic approach was inspired by the preparation of analogous derivatives reported previously. However, a different strategy had to be developed with the corresponding bis(phenacyl)-3-aminophthalates as the key intermediates . Synthesized hydroxyquinolinones, as well as their intermediates, were tested for their cytotoxic activity towards various cancer and non-malignant cell lines. The fluorescent properties of these compounds have also been evaluated. In both fields, interesting data were obtained and compared to isomeric compounds that have been studied in the past.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: RSC Adv.
Rok: 2015
Svazek (ročník): 5
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: –
Strana od-do: 48861-48867

Q1: ne

ISSN časopisu: 2046-2069
Vydavatel: RSC
Způsob financování: CZ.1.07/2.3.00/30.0060, CZ.1.07/2.3.00/30.0041, IGA_PrF_2015_007, IGA_LF_2015_031, LO1304, TE02000058