Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Rylova, G.; Ozdian, T.; Varanasi, L.; Soural, M.; Hlavac. J.; Holub, D.; Dzubak, P.; Hajduch, M.
Název práce v češtině: Afinitní metody pro hledání molekulárních cílů léčiv
Název práce v angličtině: Affinity-based methods in drug-target discovery
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: Afinitní purifikace, hledání molekulárních cílů léčiv, imobilizace, proba, kvantifikace, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova v angličtině: Affinity purification, drug-target discovery, immobilization, mass-spectrometry, probe, quantification
Abstrakt česky: Review je zaměřeno na shrnutí aktuálních metod využívajících afinitní chromatografické metody pro hledání molekulárních cílů léčiv v oblasti výzkumu jejich mechanismu účinků. Tyto metody spřažené s proteomickými přístupy jsou v současné době frekventovaně využívány při hledání a studiu nových léčiv. Důležitou komponentou těchto technik je specificky navržená proba umožňující zachycení proteinu nebo setu proteinů z buněčného lyzátu. Další komponentou, stejně tak důležitou, je LC-MS/MS, která se stala standardní metodou pro identifkaci a kvantifikaci proteinů.
Abstrakt anglicky: Target discovery using the molecular approach, as opposed to the more traditional systems approach requires the study of the cellular or biological process underlying a condition or disease. The approaches that are employed by the “bench” scientist may be genetic, genomic or proteomic and each has its rightful place in the drug-target discovery process. Affinity-based proteomic techniques currently used in drug-discovery draw upon several disciplines, synthetic chemistry, cell-biology, biochemistry and mass spectrometry. An important component of such techniques is the probe that is specifically designed to pick out a protein or set of proteins from amongst the varied thousands in a cell lysate. A second component, that is just as important, is liquid-chromatography tandem mass-spectrometry (LC-MS/MS). LC-MS/MS and the supporting theoretical framework has come of age and is the tool of choice for protein identification and quantification. These proteomic tools are critical to maintaining the drug-candidate supply, in the larger context of drug discovery.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: Curr. Drug Targets
Rok: 2015
Svazek (ročník): 16
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 1
Strana od-do: 60-76

Q1: ne

ISSN časopisu: 1873-5592 (online), 1389-4501 (print)
Vydavatel: Bentham Science Publishers
Způsob financování: LF_2014_010, LF_2014_019, CZ.1.07/2.4.00/17.0015, TE02000058, TE01020028, CZ.1.05/3.1.00/14.0307, CZ.1.07/2.3.00/30.0060 , CZ.1.07/2.3.00/30.0004 , MPO-TIP FRT14/625, CZ.1.05/2.1.00/01.0030