Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Lemrová, B.; Soural, M.
Název práce v češtině: Syntetické přístupy k bicyklickým guanidinům
Název práce v angličtině: Synthetic strategies for preparing bicyclic guanidines
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: guanidiny, bicyklické guanidiny, cyklizace, solid-phase syntéza, heterocykly
Klíčová slova v angličtině: guanidines, bycyclic guanidines, cyklizace, syntéza na pevné fázi, heterocykly
Abstrakt česky: Toto review shrnuje syntetické přístupy používané k přípravě různých typů sloučenin se společným prvkem na bázi struktury bicyklického guanidinu. Celkově je členěno do tři hlavních kapitol v závislosti na klíčovém intermediátu použitém k výstavbě cílového skeletu. První kapitola je věnována využití monocyklických guanidinů jako meziproduktů. Druhá kapitola pak zahrnuje přímou cyklizaci bicyklu z acyklických prekurzorů. Třetí kapitola je pak věnována přípravě bicyklických guanidinů pomocí syntézy na pevné fázi.
Abstrakt anglicky: Different synthetic approaches that lead to compounds containing a bicyclic guanidine scaffold are summarised. Due to the diversity within the group of target molecules and the wide range of individually reported synthetic routes, this review is divided into three subchapters according to the key intermediate used to obtain the bicyclic structure. The first chapter is dedicated to strategies that use a monocyclic guanidine derivative as the key intermediate. The second chapter presents direct syntheses of bicyclic guanidines from acyclic or non-guanidine starting materials. The last part of the text addresses the synthesis of target compounds through the use of polymer-supported chemistry. The applicability of each synthetic approach for the preparation of target molecules with certain [x+y] combinations of individual cycles is specified.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: Eur. J. Org.Chem.
Rok: 2015
Svazek (ročník): 2015
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 9
Strana od-do: 1869-1886

Q1: ne

ISSN časopisu: 1099-0690
Vydavatel: Wiley
Způsob financování: CZ.1.07/2.3.00/30.0060, CZ.1.07/2.4.00/31.0130, IGA_PrF_2014018, LO1304