Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Lemrová, B.; Smyslová, P.; Popa, I.; Oždian, T.; Zajdel, P.; Soural, M.
Název práce v češtině: Řízená syntéza trisubstituovaných imidazo[4,5-b]pyridinů a imidazo[4,5-c]pyridinů na pevné fázi
Název práce v angličtině: Directed Solid-Phase Synthesis of Trisubstituted Imidazo[4,5-c]pyridines and Imidazo[4,5-b]pyridines
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: Imidazo[4,5-b]pyridiny, Imidazo[4,5-c]pyridiny, syntéza na pevné fázi, kombinatoriální chemie
Klíčová slova v angličtině: Imidazo[4,5-b]pyridines, Imidazo[4,5-c]pyridines, solid-phase synthesis, combinatorial chemistry
Abstrakt česky: Práce popisuje selektivní syntézu imidazo[4,5-b]pyridinů nebo imidazo[4,5-c]pyridinů pomocí syntézy na pevné fázi. Klíčovou komponentou je 2,4-dichloro-3-nitropyridin, volbou vhodných reaktantů (primární nebo sekundární aminy, imobilizované nebo použité v roztoku), je možné připravit vybraný typ cílových heterocyklů včetně příslušných isomerních sloučenin.
Abstrakt anglicky: An efficient solid-supported method for the synthesis of imidazo[4,5-b]pyridines and imidazo[4,5-c]pyridines from 2,4-dichloro-3-nitropyridine is described. The key pyridine building block was reacted with polymer-supported amines, followed by the replacement of the second chlorine with amines, nitro group reduction and imidazole ring closure with aldehydes. Depending on the combination of polymer-supported and solution-phase reagents, the strategy allowed for the simple preparation of the target trisubstituted derivatives with variable positioning of the pyridine nitrogen atom. Additionally, after a slight modification of the method, the preparation of strictly isomeric imidazopyridines was possible.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: ACS Comb. Sci.
Rok: 2014
Svazek (ročník): 16
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 10
Strana od-do: 558-565

Q1: ne

ISSN časopisu: 2156-8952
Vydavatel: ACS
Způsob financování: LO1304, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, CZ.1.07/2.2.00/28.0184,PrF_2013_027, IGA_PrF_2014018, IGA_LF_2014_010