Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Kadric, J.; Motyka, K.; Džubák, P.; Hajdúch, M.; Soural, M.
Název práce v češtině: Příprava, cytotoxicita a fluorescenční vlastnosti série nových derivátů 3-hydroxychinolin-4(1H)-onů
Název práce v angličtině: Synthesis, cytotoxic activity and fluorescence properties of a set of novel 3-hydroxyquinolin-4(1H)-ones
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: Solid-phase synthesis, hydroxyquinolinones, cytotoxic activity, fluorescence
Klíčová slova v angličtině: Syntéza na pevné fázi, hydroxychinolony, cytotoxická aktivita, fluorescence
Abstrakt česky: Práce popisuje cílenou syntézu nových derivátu hydroxychinolonů na základě poznatků získaných z předchozích studií závislosti cytotoxické aktivity na struktuře těchto typů látek. Diskutovány jsou hodnoty cytotoxicity izolovaných derivátů na vybraných nádorových buněčných liniích i fluorescennční účinky vybraných zástupců.
Abstrakt anglicky: The targeted solid-phase synthesis of 3-hydroxyquinolin-4(1H)-one derivatives is described. The primary and secondary amines, 3-amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid and 2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethanone were used as starting materials. The structures of the final compounds were designed in accordance with previous information obtained from structure-activity relationship studies of similar cytotoxic derivatives. Representative prepared compounds were subjected to in vitro screening of cytotoxic activity against various cancer cell lines; the results obtained are discussed. Fluorescence properties of selected compounds were also studied to compare the data with those obtained in analogous derivatives.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: Tetrahedron Lett.
Rok: 2014
Svazek (ročník): 55
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 26
Strana od-do: 3592-3595

Q1: ne

ISSN časopisu: 0040-4039
Vydavatel: Elsevier
Způsob financování: CZ.1.07/2.3.00/20.0009, CZ.1.07/2.3.00/30.0060, CZ.1.07/2.4.00/31.0130 , CZ.1.05/2.1.00/01.0030