Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Motyka, K; Vaňková B.; Hlaváč, J; Soural, M.; Funk, P.
Název práce v češtině: Vliv purinového skeletu na fluorescenční vlastnosti bisheterocyklů purinu a hydroxychinolinonu
Název práce v angličtině: Purine Scaffold Effect on Fluorescence Properties of Purine-Hydroxyquinolinone Bisheterocycles
Studentská publikace: ne

Klíčová slova v angličtině: 3-hydroxyquinolones, Purine-hydroxyquinolinone, Dual fluorescence probes
Abstrakt česky: V této práci byly studovány fluorescenční vlastnosti bisheterecyklických látek obsahujících purinový a 3-hydroxyquinolin-4(1H)-onový skelet.
Abstrakt anglicky: The fluorescence properties of bisheterocycliccompounds that contain purine and the 3-hydroxyquinolin-4(1H)-one skeleton connected with an aliphatic spacer of a different length/structure (3HQP) were examined. It wasfound that the introducing of the spacer-purine scaffold led in the comparison to 3HQs themselves to (1) the possibility of the effectual excitation in the wider range of excitation wavelengths, moreover, some derivatives can be excited at relatively high wavelengths around 400 nm, (2) the lowering of the quantum yield and (3) the slight longer wavelength shift of the dual emission spectra. Tested organicsolvents did not affect significantly the 3HQP fluorescence properties. The characters of emission spectra as well as the quantum yields of 3HQPs were notably influenced by the ratio of water and DMSO in their composed mixture applied as a solvent. With increasing water content in the mixture both I1/I2 and the quantum yield decreased.““
Jazyk v originále: english
Název časopisu: J. Fluoresc.
Rok: 2011
Svazek (ročník): 21
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 6
Strana od-do: 2207-2212

Q1: ne

Způsob financování: CZ.1.07/ 2.3.00/20.0009, CZ.1.05/2.1.00/01.0030