Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Vičar, J.; Soural, M.; Hlaváč. J.
Název práce v češtině: Separace Kvartérních benzo[c]fenantridinových alkaloidů z Macleaya cordata
Název práce v angličtině: Separation of Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids from Macleaya cordata
Studentská publikace: ne

Klíčová slova v angličtině: sanguinarin, chelerythrin, Macleaya cordata, dihydroderivatives
Abstrakt česky: V tomto článku navrhujeme ekonomicky přístupnoumetodu dělení sanguinarinu a chelerythrinu z extraktu Macleaya Cordata založenou na postupu Brossihoa Borera, kdy eliminujeme použití benzenu a používámefotochemickou oxidaci namísto rtuťnatých solí prozpětné převedení rozdělených dihydroderivátů na kvartérníamoniové soli.““
Abstrakt anglicky: A cost-effective method for separation of sanguinarine and chelerythrine from commercial Macleaya cordata extract (sanguiritrin) is described. In the first step, the alkaloids are reduced with NaBH4 to dihydro derivatives, which are easily separated by column chromatography on silica gel with chloroform and chloroform-methanol elution. In the second step, the dihydro derivatives are photochemically oxidized to the title alkaloids
Jazyk v originále: čeština
Název časopisu: Chemické Listy
Rok: 2010

Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 104
Strana od-do: 51-53

Q1: ne

Způsob financování: GA ČR 525/07/0871 a MSM 6198959216