Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Hradil, P.; Hlaváč, J.; Soural, M.; Hajdúch, M.; Kolář, M.; Večeřová, R.
Název práce v češtině: 2-fenyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolony jako nadějné biologicky aktivní látky
Název práce v angličtině: 3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinones as promising biologically active compounds
Studentská publikace: ne

Klíčová slova v angličtině: Quinolinones, anticancer activity, antibacterial activity, inhibition
Abstrakt česky: Sloučeniny 2-fenyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolonu mohou byt povazovany za azaanaloga flavonu-latek s velkym mnozstvim biologickych ativit. Tyto latky byly studovany jako inhibitory topoisomerasy, gyrasy ci IMPDH. Byla u nich prokazana protinádorová aktivita in-vitro ci imunospuresivní aktivita. Tento clanek je prvni review shrnujici bilogickou aktivitu zminenych chinolonu.
Abstrakt anglicky: 2-Phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinones can be considered as aza-analogues of flavones, compounds which are known for the wide-range of their biological activity. These quinolinones were studied as inhibitors of topoisomerase, gyrase and IMPDH. They were tested for anticancer activity in-vitro and were also shown to possess immunosuppressive properties. This review is the first summarizing the synthesis and activity of the mentioned quinolinones. „“
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: Minirev. Med. Chem.
Rok: 2009

Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 9
Strana od-do: 696-702

Q1: ne

Způsob financování: MSM 6198959216; MSM 6198959223; LC07107