Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Bouillon, I.; Soural, M.; Miller, M. J.; Krchnak, V.
Název práce v češtině: Pryskyřice se stejnými specifikacemi nejsou stejné. Určování pryskyřic vhodných pro syntézu na pevné fázi
Název práce v angličtině: Resins with Identical Specifications Are Not Identical. Identifying a Useful Solid-Phase Resin
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: ssyntéza na pevné fázi, kapacita bobtnání, polystyrenová pryskyřice
Klíčová slova v angličtině: solid-phase synthesis, polystyrene resin, swelling capacity
Abstrakt česky: Kvalita polystyrenových pryskyřic zesíťovanch 1% divinylbenzenu, tj. nejčastěji používaných nosičů pro syntézu na pevné fázi, se výrazně liší dokonce mezi různými šaržemi ze stejného zdroje. Určení bobtnací kapacity polymerů před provedením syntézy představuje velmi jednoduchý způsob nedestruktivní presyntetické charakterizace pryskyřic.
Abstrakt anglicky: The quality of the most commonly used support for solid-phase syntheses, polystyrene resin cross-linked with 1% of divinylbenzene, differs considerably even among different lots of resin from the same source. Determination of the swelling capacity of resins before carrying out solid-phase syntheses represents a very simple means of nondestructive presynthetic resin characterization.““
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: J. Comb. Chem.
Rok: 2009
Svazek (ročník): 11
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 2
Strana od-do: 213-215

Q1: ne

ISSN časopisu: 2156-8952
Vydavatel: ACS
Způsob financování: NIH (GM075855, GM079576)