Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Stýskala, J.; Cankař, P.; Soural, M.; Bednář, P,; Lemr, K.
Název práce v češtině: Syntéza některých deuterovaných dialkylaminoethylů jako možných standardů pro monitorování chemických bojových látek hmotnostní spektrometrií
Název práce v angličtině: Synthesis of some deuterated dialkylaminoethyls as possible standards for the mass spectrometric monitoring of chemical warfare agents
Studentská publikace: ne

Klíčová slova v angličtině: 2-(dialkylamino)ethanol, 2-(dialkylamino)ethyl chloride, 2-(dialkylamino)ethanethiol,deuterium labelled, precursors of chemical warfare agents
Abstrakt česky: V této publikaci je popsána příprava deuteriem značených derivátů substituovaného 2-(dialkylamino)ethanolu, 2-(dialkylamino)ethyl chloridu a 2-(dialkylamino)ethanethiolu. Takové značené deriváty mají značný význam jako standardy pro monitorování chemických bojových látek a prekurzorů pomocí hmotnostní spektrometrie
Abstrakt anglicky: uterium labelled derivatives of 2-(dialkylamino)ethanols, 2?(dialkylamino)ethyl chlorides and 2-(dialkylamino)ethanethiols have been prepared in which completely deuterated N-alkyls (Me, Et, n-Pr, iso-Pr) have been introduced as substituents. Such labelled derivatives are of great interest in mass spectrometry as standards for monitoring chemical warfare agents and their precursors.
Jazyk v originále: angličtina
Název časopisu: J. Label. Compd. Radiopharm.
Rok: 2008
Svazek (ročník): 51
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 1
Strana od-do: 19-22

Q1: ne

Způsob financování: MSM 6198959216