Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Soural, M.; Hlaváč, J.; Hradil, P.; Fryšová, I.; Hajdúch, M.; Bertolasi, V.; Maloň, M.
Název práce v češtině: Syntéza a cytotoxická aktivita substituovaných 2-fenyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolinon 7-karboxylových kyselin a jejich fenacylesterů.
Název práce v angličtině: Synthesis and cytotoxic activity of substituted 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinones-7-carboxylic acids and their phenacyl esters
Studentská publikace: ne

Klíčová slova v angličtině: quinolinone, cytotoxic activity, X-ray structure
Abstrakt česky: V článku je řešena syntéza derivátů 2-fenyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolinon 7-karboxylových kyselin a vliv jejich struktury na cytotoxickou aktivitu na vybraných nádorových liniích.
Abstrakt anglicky: The preparation of 3-hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinones substituted in position 7 with a carboxyl group is described. The synthesis is based on the reaction of 2-aminoterephthalic acid with substituted α-bromoacetophenones and subsequent cyclization of the resulting bisphenacylesters in polyphosphoric acid. The reaction affords a mixture of substituted 3-hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinones 7-carboxylic acids as well as their phenacylesters. All quinolinones prepared (acids and phenacylesters) were tested for cytotoxic activity in vitro against five cancer cell lines and the results and a tentative structure-activity relationship are reported.
Jazyk v originále: anglicky
Název časopisu: Eur. J. Med. Chem.
Rok: 2006

Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 41
Strana od-do: 467-474

Q1: ne

Způsob financování: MSM 6198959216