Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Hradil, P.; Grepl, M.; Hlaváč, J.; Soural, M.; Maloň, M.; Bertolasi, V.
Název práce v češtině: Nové metody přípravy 3-amino-2-fenyl-4(1H)chinolonu vycházející z anthranilamidu
Název práce v angličtině: Some new routes for the preparation of 3-amino-2-phenyl-4(1H)-quinolinones from anthranilamides
Studentská publikace: ne

Klíčová slova v angličtině: quinolinones, synthesis
Abstrakt česky: Prácce popisuje několik metod přípravy 3-amino-2-phenyl-4-1(H)- chinolonu a porovnává jejic průběh. Nejefektivnější se jeví cyklizace fenacylanthranilamidu 2a v kyselině polyfosforečné. Práce popisuje mechanismus průběhu cyklizace a to na základě izolovaných meziproduktů reakce. Nejlepší metodika syntézy byla ověřena na přípravě 10 různých derivátů.
Abstrakt anglicky: Several new routes for the preparation of 3-amino-2-phenyl-4-1(H)- quinolinone 7a are compared. The most efficient is based on the cyclization of phenacyl anthranilamide 2a in the presence of (poly)phosphoric acid. The mechanisms of the rearrangements involved are discussed on the basis of the structures of isolated heterocyclic intermediates. The best methodology for the preparation of the title compound 7a was verified, and 10 other quinolinones 7 were prepared.
Jazyk v originále: anglicky
Název časopisu: J. Org. Chem.
Rok: 2006

Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 71(2)
Strana od-do: 819-822

Q1: ne

Způsob financování: MSM6198959216