Katedra organické chemie » Blog Archives

Autorský archiv: Barbora LEMROVÁ

Nezařazené

7. 12. 2017 Seminář katedry

Publikoval:

Katedra organické chemie zve všechny zájemce o organickou chemii na pravidelný Seminář katedry konaný ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 8:30 hodin v učebně 1.09 v Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci. Připraven je bohatý program přednášek. Těšíme se na vás.

Nezařazené

1. 12. 2017 Den otevřených dveří

Publikoval:

Katedra organické chemie se stejně jako celá Univerzita Palackého v Olomouci otevře všem zájemcům o studium i dalším návštěvníkům v rámci Dne otevřených dveří. Přijďte si 1. prosince 2017 vybrat svůj studijní obor i získat informace bezprostředně přímo od našich kolegů i studentů. K prohlédnutí budou také laboratoře organické chemie a celé zázemí katedry. Těšíme se na vás.

Nezařazené

Nabídka nových dizertačních prací

Publikoval:

Katedra organické chemie ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny vypisuje pro akademický rok 2018/2019 nová témata dizertačních prací v doktorském studijním programu Organická chemie. Dle podmínek přijímacího řízení musí být téma dizertační práce domluveno s budoucím školitelem před podáním přihlášky. Termín pro podání přihlášky je do 30. dubna 2018. Pro bližší informace navštivte sekci Doktorské studium či kontaktujte zástupce pro pedagogické záležitosti dr. Brulíkovou.

Nezařazené

Obhajoby dizertačních prací

Publikoval:

Katedra organické chemie si dovoluje pozvat všechny zájemce na obhajoby dizertačních prací konané dne 23. listopadu 2017 od 11 hodin v zasedací místnosti 6.014 v budově Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12, Olomouc. Na programu jsou dvě dizertační práce. Nejprve vystoupí Mgr. Petra Jedináková s prezentací svých výsledků na téma „Studium nových systémů pro nekatalyzované konjugační reakce s azidy“. Následovat bude prezentace Ing. Josefa Jansy na téma „Arylace imidazopyrimidinů, pyrazolů a bifenylů cross-coupling reakcemi“.

Aktuality

Noc Vědců 2017

Publikoval:

Katedra organické chemie se stejně jako většina pracovišť Univerzity Palackého připojuje k Noci vědců, akci konané v rámci celé republiky. Pro návštěvníky jsou připraveny experimenty založené na přeměnách oxidu uhličitého, nebude chybět střelná vata ani ochutnávka zmrzliny. Vše v pátek 6.října od 18 do 24 hodin. Přesný program konaný v prostorách UP naleznete zde.

Aktuality

Interní seminář 2. října 2017

Publikoval:

Po krátké letní pauze se opět rozjíždí série oblíbených vědeckých seminářů Katedry organické chemie. Pokud se tedy chcete dozvědět něco o nejnovějších vědeckých výsledcích našich pracovníků, tak neváhejte a dostavte se v pondělí 2. října v 9:00 do přednáškové místnosti 1.09 na ÚMTM. Nabídka je velmi lákavá, prezentující jsou převážně vedoucí výzkumných skupin. Harmonogram semináře je přiložen v PDF (pozn. změna pořadí prezentací vyhrazena).

Nezařazené

Seznam přednášek v Oborových seminářích

Publikoval:

Dnes byl zveřejněn obsah populárních Oborových seminářů bakalářského studia OBS1, OBS4 a OS5. Každý týden nové téma s expertem v dané oblasti. To vše pod vedením dr. Evy Schütznerové (1. ročník), Mgr. Michala Kriegelsteina (2. ročník) a Mgr. Veroniky Šamšulové (3. ročník). Témata jsou líbivá i velmi zvučná. V prvním ročníku Bioorganické chemie a chemické biologie se studenti seznámí mimo jiné s návykovými látkami, organická syntézou ve výzkumu léčiv či poznají léčivou sílu přírody. Pro druhý ročník jsou připraveny přednášky z oblastí cytogenetických metod a jejich využití v medicíně, zvyšování rozpustnosti a biodostupnosti účinných látek či fenylketonurie. Poslední třetí ročník se může těšit na odborníky zaměřené na aplikace cross-coupling reakcí při syntéze léčiv, lupanové a eleanové triterpenoidy s protinádorovou aktivitou či vyhledávání nových léčiv. Toto je jen velmi strohý výpis jinak nabitého programu. Předmět je určen pro studenty, ale přítomnost nadšených posluchačů je vždy vítána. Přesný program je zveřejněn zde: https://www.orgchem.upol.cz/koch/wp-content/uploads/2017/09/souhrn-obs.pdf

Aktuality

Cena „Talentovaný student 2017“

Publikoval:

Katedra organické chemie uděluje již druhým rokem jednomu ze studentů navazujícího magisterského studia Organické chemie nebo Bioorganické chemie a chemické biologie finanční odměnu a titul „Talentovaný student“. V rámci této soutěže jsou vybíráni studenti s velmi dobrými výsledky získanými během studia a na základě prezentace své diplomové práce před odbornou komisí. Pro akademický rok 2016/2017 bylo toto ocenění uděleno Mgr. Františku Zálešákovi. Vítězi gratulujeme a těšíme se na nový akademický rok 2017/2018, kde otevřeme již třetí ročník soutěže.