Termíny odevzdání závěrečných prací, obhajob a SZZ

Barbora LEMROVÁ

S májovým počasím se blíží termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací oborů Bioorganická chemie a chemická biologie a Organická chemie. Detailní harmonogram k obhajobám a Státním závěrečným zkouškám bude zveřejněn před samotným termínem.