30. 5. 2018 Obhajoby Diplomových prací

Barbora LEMROVÁ

Ve středu 30. května 2018 proběhne slavnostní Obhajoba Diplomových prací oborů Organická chemie a Bioorganická chemie a chemická biologie. Všichni zájemci jsou srdečně zváni od 8 hodin v zasedací místnosti 6.014 v prostorách děkanátu PřF. Detailní seznam přednášejících po rozkliknutí obrázku.